Název: Využití drobného materiálu v pracovních činnostech na 1. st. ZŠ
Další názvy: Using of small sized material in Design and Technology at Primary school
Autoři: Jindrová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Honzíková, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8948
Klíčová slova: drobných technický materiál;kov;plast;korálky;textil;návod;bezpečnost;nástroj;technika;dotazník;školní vzdělávací program
Klíčová slova v dalším jazyce: small sized technical material;metal;plastic;beads;textiles;instruction;safety;tool;technique;questionnaire;school educational program
Abstrakt: Účelem diplomové práce je pojednat o využití drobného technického materiálu v Pracovních činnostech. Teoretickou základnu tvoří definice tohoto materiálu a sním spojených technik, nářadí, náčiní a pomůcek. Dále práce popisuje historii výroby korálků v Čechách, výčet druhů a technik. Nejdůležitějším prvkem je soubor námětů pro práci s drobným technickým materiálem. Návody jsou doplněny fotografiemi. V závěru své práce zkoumám pomocí dotazníkové metody, jak s drobným technickým materiálem pracují učitelé 1. stupně.
Abstrakt v dalším jazyce: The point of this dissertation is to concern the utilization of small sized technical material within work activities. A definition of such material and definition of related techniques, tools, equipment and requisities, is the theoretical basis. It also describes the history of the beads production in Bohemia, list of different sorts of it and production techniques. The most important part of all is the list of suggestions for working with such small sized technical materials. Manuals are complemented with photographs. In the conclusion of my dissertation I explore, using the questionnaire method, how teachers of primary schools work with such materials during their lessons.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Jana Jindrova.pdfPlný text práce3,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jindrova posudek na DP.pdfPosudek vedoucího práce26,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jindrova - opon..pdfPosudek oponenta práce119,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jindrova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce40,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8948

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.