Title: Využití drobného materiálu v pracovních činnostech na 1. st. ZŠ
Other Titles: Using of small sized material in Design and Technology at Primary school
Authors: Jindrová, Jana
Advisor: Honzíková, Jarmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8948
Keywords: drobných technický materiál;kov;plast;korálky;textil;návod;bezpečnost;nástroj;technika;dotazník;školní vzdělávací program
Keywords in different language: small sized technical material;metal;plastic;beads;textiles;instruction;safety;tool;technique;questionnaire;school educational program
Abstract: Účelem diplomové práce je pojednat o využití drobného technického materiálu v Pracovních činnostech. Teoretickou základnu tvoří definice tohoto materiálu a sním spojených technik, nářadí, náčiní a pomůcek. Dále práce popisuje historii výroby korálků v Čechách, výčet druhů a technik. Nejdůležitějším prvkem je soubor námětů pro práci s drobným technickým materiálem. Návody jsou doplněny fotografiemi. V závěru své práce zkoumám pomocí dotazníkové metody, jak s drobným technickým materiálem pracují učitelé 1. stupně.
Abstract in different language: The point of this dissertation is to concern the utilization of small sized technical material within work activities. A definition of such material and definition of related techniques, tools, equipment and requisities, is the theoretical basis. It also describes the history of the beads production in Bohemia, list of different sorts of it and production techniques. The most important part of all is the list of suggestions for working with such small sized technical materials. Manuals are complemented with photographs. In the conclusion of my dissertation I explore, using the questionnaire method, how teachers of primary schools work with such materials during their lessons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jana Jindrova.pdfPlný text práce3,11 MBAdobe PDFView/Open
Jindrova posudek na DP.pdfPosudek vedoucího práce26,48 kBAdobe PDFView/Open
Jindrova - opon..pdfPosudek oponenta práce119,99 kBAdobe PDFView/Open
Jindrova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce40,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.