Title: Využití nových funkcí a nástrojů ve čtvrté verzi programu GeoGebra
Other Titles: Use of new features and tools in the fourth version of GeoGebra
Authors: Šofrová, Veronika
Advisor: Honzík, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8953
Keywords: GeoGebra;nástroj;funkce;prvek;geometrie;analytická geometrie;komplexní číslo;lomená čára;CAS pohled;tabulka a nákresna;3D grafický pohled
Keywords in different language: GeoGebra;function;tool;element;geometry;analytic geometry;complex number;polyline;CAS View;spreadsheet;graphics;3D grapfic view
Abstract: V práci je proveden krátký popis všech verzí programu GeoGebra. Hlavní náplní je využití nových funkcí a nástrojů ve čtvrté verzi tohoto programu. Využití je ukázáno na vhodných příkladech. Jedna z částí je věnováná připravované verzi GeoGebra 5.0.
Abstract in different language: The work is performed a short description of all versions of GeoGebra. The main scope is to use the new features and tools in the fourth version of this softwadre. Recovery is shown in the appropriate examples. One section is devoted to the upcoming version GeoGebra 5.0.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sofrova.pdfPlný text práce3,95 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho DP - Sofrova.pdfPosudek vedoucího práce33,26 kBAdobe PDFView/Open
Sofrova - opon..pdfPosudek oponenta práce82,55 kBAdobe PDFView/Open
Sofrova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce39,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8953

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.