Název: Využití nových funkcí a nástrojů ve čtvrté verzi programu GeoGebra
Další názvy: Use of new features and tools in the fourth version of GeoGebra
Autoři: Šofrová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Honzík, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8953
Klíčová slova: GeoGebra;nástroj;funkce;prvek;geometrie;analytická geometrie;komplexní číslo;lomená čára;CAS pohled;tabulka a nákresna;3D grafický pohled
Klíčová slova v dalším jazyce: GeoGebra;function;tool;element;geometry;analytic geometry;complex number;polyline;CAS View;spreadsheet;graphics;3D grapfic view
Abstrakt: V práci je proveden krátký popis všech verzí programu GeoGebra. Hlavní náplní je využití nových funkcí a nástrojů ve čtvrté verzi tohoto programu. Využití je ukázáno na vhodných příkladech. Jedna z částí je věnováná připravované verzi GeoGebra 5.0.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is performed a short description of all versions of GeoGebra. The main scope is to use the new features and tools in the fourth version of this softwadre. Recovery is shown in the appropriate examples. One section is devoted to the upcoming version GeoGebra 5.0.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sofrova.pdfPlný text práce3,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni vedouciho DP - Sofrova.pdfPosudek vedoucího práce33,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sofrova - opon..pdfPosudek oponenta práce82,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sofrova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce39,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8953

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.