Název: Zařazování úloh vyskytujících se ve výzkumech PISA do matematického vzdělávání
Další názvy: Including of PISA research math problems into mathematics education
Autoři: Rozhoňová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8956
Klíčová slova: výzkum PISA;matematická gramotnost;slovní úloha
Klíčová slova v dalším jazyce: PISA research;numeracy;word task
Abstrakt: V teoretické části své diplomové práce se zabývám charakteristikou výzkumu PISA, strukturou testových otázek a podrobnými výsledky českých žáků ve výzkumu z roku 2009. Cílem praktické části bylo vytvořit vlastní úlohy a za použití různých metod a forem práce žáky pátého ročníků s úlohami seznámit. V závěru jsem činnosti žáků analyzovala.
Abstrakt v dalším jazyce: The introduced diploma thesis deals with the character of PISA research, with the structure of tested questions and detailed outcomes of Czech students in the exploration from the fact-finding year 2009. Aim and target of the practical part was to create my own tasks and implement them by using different methods and forms of teaching to introduce tasks to students of the fifth grade. At the end of my thesis I analyzed and assembled the review of their working.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Iveta Rozhonova 2013.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rozhonova - ved..pdfPosudek vedoucího práce120,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
XVI. Oponentni posudek diplomove prace_ Rozhonova.pdfPosudek oponenta práce45,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rozhonova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce52,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8956

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.