Title: Komiks jako motivační prvek ve výuce fyziky
Other Titles: Comics as a motivational element in teaching physics
Authors: Benešová, Lenka
Advisor: Kielbusová, Zdeňka
Referee: Prokšová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8962
Keywords: motivace;potřeba;komiks;fyzika pevných látek
Keywords in different language: motivation;need;comics;solids state physics
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na využití komiksu ve výuce fyziky při motivaci žáků. V úvodu je zaměřena na teoretické poznatky o motivaci a jejím rozvíjení. Dále se věnujeme vysvětlení pojmu komiks a jeho historii. Součástí práce je také vlastní navržený komiks na téma Fyzika pevných látek. V práci je také přidáno zpracování tématu pevných látek, ze kterého se nadále vycházelo při navrhování komiksu.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the use of comics in teaching physics in motivating pupils. The introduction focuses on theoretical knowledge about motivation and its development. Furthermore, we explain the concept of comics and its history. The diploma thesis also includes custom designed comic on Solid state physics. The diploma thesis also added the topic for solids, of which continued to be based on the design of comics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
textDP-FPE.pdfPlný text práce6,91 MBAdobe PDFView/Open
Benesova - ved..pdfPosudek vedoucího práce145,78 kBAdobe PDFView/Open
Benesova - opon-.pdfPosudek oponenta práce186,46 kBAdobe PDFView/Open
Benesova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce51,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8962

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.