Název: Kašpar Ladislav Stehlík, plzeňský astronom přelomu 16. a 17. století
Další názvy: Kašpar Ladislav Stehlík, astronomer of Pilsen at the turn of the 16. and 17. century
Autoři: Mollerová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Randa, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8963
Klíčová slova: astronomie;přelom 16. a 17. století;kalendáře;Kašpar Ladislav Stehlík;Stehlíkovy kalendáře;hospodářské kalendáře;hvězdářské kalendáře
Klíčová slova v dalším jazyce: astronomy;turn of the 16th and 17th century;calendar;Kašpar Ladislav Stehlík;Stehlík´s calendars;astronomical calendars;economic calendars
Abstrakt: Cílem mé diplomové práce je zmapovat činnost plzeňského astronoma přelomu 16. a 17. století Kašpara Ladislava Stehlíka a přiblížit astronomii na přelomu 16. a 17. století jak u nás, tak i ve světě. Hlavní činnost Kašpara Ladislava Stehlíka byla ve vydávání kalendářů.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of my thesis is to map the activity of the astronomer turn 16th and 17th century Kašpara Ladislava Stehlíka and zoom in on astronomy to turn 16th and 17th century for both us as well as in the world. Main activity of Kašpar Ladislav Stehlík has been to issue calendars.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kaspar Ladislav Stehlik, plzensky astronom prelomu 16. a 17. stoleti.pdfPlný text práce4,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mollerova - ved..pdfPosudek vedoucího práce193,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mollerova - opon..pdfPosudek oponenta práce245,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mollerova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8963

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.