Název: Publikační aktivita všeobecných sester
Další názvy: The publication activity of general nurses
Autoři: Housarová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Kožíšková, Zlata
Oponent: Novotná, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8978
Klíčová slova: publikování;všeobecná sestra;výzkum;celoživotní vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: publishing;general nurse;research;lifelong education
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku publikování a publikační aktivity u všeobecných sester. Pozornost je věnována především samaotnému publikování, dále výzkumu v ošetřovatelství, celoživotnímu vzdělávání všeobecných sester a v neposlední řadě i problematice povinné mlčenlivosti a legislativním normám, které úzce souvisí s publikováním.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the issues of publishing and publishning activites for general nurses. Particular attention is paid to the publishing, research in nursing, lifelong education of General nurses, and last but not least the issue of mandatory professional secrecy and regulatory standards, which is closely associated with publishing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp Housarova.pdfPlný text práce746,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Housarova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce95,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Housarova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce64,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Housarova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce414,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8978

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.