Title: Publikační aktivita všeobecných sester
Other Titles: The publication activity of general nurses
Authors: Housarová, Lenka
Advisor: Kožíšková, Zlata
Referee: Novotná, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8978
Keywords: publikování;všeobecná sestra;výzkum;celoživotní vzdělávání
Keywords in different language: publishing;general nurse;research;lifelong education
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku publikování a publikační aktivity u všeobecných sester. Pozornost je věnována především samaotnému publikování, dále výzkumu v ošetřovatelství, celoživotnímu vzdělávání všeobecných sester a v neposlední řadě i problematice povinné mlčenlivosti a legislativním normám, které úzce souvisí s publikováním.
Abstract in different language: This thesis is focused on the issues of publishing and publishning activites for general nurses. Particular attention is paid to the publishing, research in nursing, lifelong education of General nurses, and last but not least the issue of mandatory professional secrecy and regulatory standards, which is closely associated with publishing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp Housarova.pdfPlný text práce746,99 kBAdobe PDFView/Open
Housarova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce95,78 kBAdobe PDFView/Open
Housarova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce64,93 kBAdobe PDFView/Open
Housarova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce414,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8978

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.