Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKožíšková, Zlatacs
dc.contributor.authorHousarová, Lenkacs
dc.contributor.refereeNovotná, Janacs
dc.date.accepted2013-06-26cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:47:07Z
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:47:07Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-25cs
dc.identifier50347cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8978
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na problematiku publikování a publikační aktivity u všeobecných sester. Pozornost je věnována především samaotnému publikování, dále výzkumu v ošetřovatelství, celoživotnímu vzdělávání všeobecných sester a v neposlední řadě i problematice povinné mlčenlivosti a legislativním normám, které úzce souvisí s publikováním.cs
dc.format88 s., 10 s. přílohycs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectpublikovánícs
dc.subjectvšeobecná sestracs
dc.subjectvýzkumcs
dc.subjectceloživotní vzdělávánícs
dc.titlePublikační aktivita všeobecných sestercs
dc.title.alternativeThe publication activity of general nursesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on the issues of publishing and publishning activites for general nurses. Particular attention is paid to the publishing, research in nursing, lifelong education of General nurses, and last but not least the issue of mandatory professional secrecy and regulatory standards, which is closely associated with publishing.en
dc.subject.translatedpublishingen
dc.subject.translatedgeneral nurseen
dc.subject.translatedresearchen
dc.subject.translatedlifelong educationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp Housarova.pdfPlný text práce746,99 kBAdobe PDFView/Open
Housarova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce95,78 kBAdobe PDFView/Open
Housarova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce64,93 kBAdobe PDFView/Open
Housarova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce414,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8978

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.