Title: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění a jejich možné ovlivnění časnou edukací
Other Titles: Cardiovascular disease risk factors and their possible reduction by an early education
Authors: Reissová, Hana
Advisor: Loudová, Soňa
Referee: Škorpil, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8985
Keywords: edukace;kardiovaskulární onemocnění;prevence;rizikové faktory;zdravý životní styl
Keywords in different language: education;cardiovascular disease;preventiv;risk factors;healthy lifestyle
Abstract: Kardiovaskulární nemoci jsou v rozvinutých zemích hlavní příčinou úmrtí, výrazně se podílejí na invaliditě a nemocnosti populace. Velmi významný vliv na vznik onemocnění má nezdravý životní styl, především vysoký obsah tuků a cukrů v potravě, kuřáctví, nedostatek pohybové aktivity a malá odpovědnost za vlastní zdraví a také negativní vliv některých psychosociálních faktorů.Mluvíme o tzv. rizikových faktorech, jejichž vztah ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění byl prokázán již nejednou mezinárodní studií. Z těchto důvodů hraje velmi významnou roli prevence zaměřená na ovlivnění faktorů životního stylu, zevního prostředí, sociálních a ekonomických podmínek.
Abstract in different language: Cardiovascular diseases are the main cause of death in developedcountries. They greatly contribute to disability and sickness of the population. An unhealthy lifestyle has a significant influence on the developement of the disease, but high content of fats and sugars in the diet, smoking, lack of physical activity, little responsibility for one´s own health, and also negative impact of some psychological factors are the main contributors.We are speaking about so called risk factors whose relation ta the developement of cardiovascular disease has been proven by many international researches.For these reasons, prevention focused on influencing factors of a lifestyle, external environment and social and economic conditions plays very important role.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace - FZS, Reissova Hana.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Reissova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce74,09 kBAdobe PDFView/Open
Reissova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce105,42 kBAdobe PDFView/Open
Reissova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce422,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8985

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.