Název: Edukace dialyzovaných pacientů - zásadní faktor minimalizující komplikace
Další názvy: Education dialysis patient - a major factor in minimizing complications
Autoři: Skřivánková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Klozarová, Lenka
Oponent: Eiselt, Jaromír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8987
Klíčová slova: dialýza;edukace;komplikace dialýzy;pacient;sestra
Klíčová slova v dalším jazyce: education;dialysis;comlications dialysis;nursing;patient
Abstrakt: V této diplomové práci zaměřené na edukaci dialyzovaných pacientů poukazuji na důležitost edukace v různých oblastech dialyzovaných klientů. Práce se skládá ze dvou částí, části teoretické a části praktické. V teoretické části se nejprve zabývám edukací, vysvětluji pojem edukace, její součásti a věnuji se přímo edukaci dialyzovaných klientů, která je nezbytná. Dále se v teoretické části věnuji anatomii a fyziologii ledvin, selhání funkce ledvin, samotné dialyzační proceduře, zabývám se jednotlivými metodami očišťování krve a poukazuji na možné komplikace v průběhů dialýzy. V praktické části zjišťuji pomocí kvantitativního výzkumu, zda jsou dialyzovaní klienti dostatečně edukováni a zda mají dialyzační sestry dostatek materiálu a edukační standard pro edukaci dialyzovaných klientů.
Abstrakt v dalším jazyce: In this diploma thesis which is focused on education dialysis patients, I refer to the importance of education in different areas of dialysis clients. The work consists of two parts, more precisely the theoretical and the practical. In theoretical part I first deal with anatomy and physiology of the kidney, kidney failure and dialysis procedure itself, I deal with the varios methods of blood purification and I also point out the possible complications during dialysis. Furthermore, the theoretical part also includes eduacation, I explain eduacations as the term, its parts, and I deal directly with the education dialysis clients, which is necessary. In the practical part I use the quantitative research to find out, if dialysis clients areeduacations enough and if dialysis nurses have enough of the material and education standard for education dialysis patients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Edukace dialyzovanych pacientu - zasadni faktor minimalizujici komplikace.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skrivankova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce502,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skrivankova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce523,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skrivankova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce398,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8987

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.