Název: Edukace a motivace pacientů se syndromem diabetické nohy
Další názvy: Education and motivation of patients with diabetic foot syndrome
Autoři: Soukupová, Romana
Vedoucí práce/školitel: Rušavý, Zdeněk
Oponent: Gruberová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8988
Klíčová slova: diabetický defekt;diabetes mellitus;edukace;motivace;syndrom diabetické nohy;úroveň znalostí
Klíčová slova v dalším jazyce: diabetic defect;diabetes mellitus;education;motivation;diabetic foot syndrome;level of knowledge
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena nejen na popis základních informací a faktů o syndromu diabetické nohy, ale zejména na edukaci a motivaci pacientů s tímto onemocněním. Motivace pacientů se syndromem diabetické nohy má totiž zásadní vliv na úspěšnost jejich edukace a tím i celkové adherence léčby a ošetřovatelské péče. Výzkumná část práce poukazuje na některá konkrétní zjištěná fakta z oblasti úrovně vědomostí a znalostí pacientů o svém zdravotním problému, jejich motivaci k léčbě a zároveň i úroveň dodržování některých doporučených postupů v rámci této léčby a ošetřovatelské péče. Je poukázáno i na fakt, že celková adherence léčby souvisí s náročností péče o diabetický defekt. V diskusi se snažíme navrhnout možná řešení jak v oblasti motivace a edukace, tak samotné péče o diabetický defekt.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused not only on the description of the basic information and facts about the diabetic foot syndrome, but especially on the education and motivation of patients with this disease. Motivation of patients with diabetic foot syndrome has a major impact on the success of their education and the total adherence treatment and nursing care. The research highlights some of the specific facts of the detected level of awareness and knowledge of patients about their health problems, their motivation for treatment and also the level of compliance with some of the recommended practices in the treatment and nursing care. It is also pointed out that the overall adherence of treatment associated with intensive care for diabetic defect. In the discussion we suggest possible solutions both in terms of motivation and education, and care for themselves diabetic defect.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Soukupova-Edukace a motivace pacientu se syndromem diabeticke nohy.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce65,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce69,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce422,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8988

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.