Title: Supervize jako forma podpory duševního zdraví sestry
Other Titles: Supervision as a form of mental health nurses
Authors: Šellingová, Martina
Advisor: Brenkus, Pavel
Referee: Novotná, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8990
Keywords: duševní zdraví;supervize;supervidovaný;všeobecná sestra;ošetřovatelství
Keywords in different language: mental health;supervision;supervised;nurse;nursing
Abstract: Teoretická část diplomové práce je zaměřena na vysvětlení pojmů vztahujících se k tématu práce, jako jsou duševní zdraví, duševní hygiena a supervize. V praktické části diplomové práce jsou prezentovány ptůběh a výsledky výzkumného šetření. V rámci výzkumné sondy byla aplikována explorační metoda výzkumu - dotazník. Statistické metdy byly užity s ohledem na stanovené cíle výzkumného šetření. Všechna získaná data byla vyhodnocena za pomoci popisné statistiky, hypotézy pak byly ověřovány na základě testovací statistiky.
Abstract in different language: The theoretical part of the thesis focuses on explanation of concepts related to the topic of work, such as mental health, mental hygiene and supervision. In the practical part of the thesis presents the progress and results of the research. In terms of research probe method was applied exploratory research - questionnaire. Statistical methods were used with regard to the objectives of the research. All otained data were analyzed using descriptive statistics, hypotheses were then tested on the basis of the test statistics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sellingova DP.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Sellingova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce425,92 kBAdobe PDFView/Open
Sellingova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce68,71 kBAdobe PDFView/Open
Sellingova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce398,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8990

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.