Název: Supervize jako forma podpory duševního zdraví sestry
Další názvy: Supervision as a form of mental health nurses
Autoři: Šellingová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Brenkus, Pavel
Oponent: Novotná, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8990
Klíčová slova: duševní zdraví;supervize;supervidovaný;všeobecná sestra;ošetřovatelství
Klíčová slova v dalším jazyce: mental health;supervision;supervised;nurse;nursing
Abstrakt: Teoretická část diplomové práce je zaměřena na vysvětlení pojmů vztahujících se k tématu práce, jako jsou duševní zdraví, duševní hygiena a supervize. V praktické části diplomové práce jsou prezentovány ptůběh a výsledky výzkumného šetření. V rámci výzkumné sondy byla aplikována explorační metoda výzkumu - dotazník. Statistické metdy byly užity s ohledem na stanovené cíle výzkumného šetření. Všechna získaná data byla vyhodnocena za pomoci popisné statistiky, hypotézy pak byly ověřovány na základě testovací statistiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of the thesis focuses on explanation of concepts related to the topic of work, such as mental health, mental hygiene and supervision. In the practical part of the thesis presents the progress and results of the research. In terms of research probe method was applied exploratory research - questionnaire. Statistical methods were used with regard to the objectives of the research. All otained data were analyzed using descriptive statistics, hypotheses were then tested on the basis of the test statistics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KOS) / Theses (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sellingova DP.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sellingova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce425,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sellingova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce68,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sellingova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce398,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8990

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.