Title: Zdravý životní styl u vybraných věkových skupin
Other Titles: Healty lifestyle for selected age groups
Authors: Škvarková, Hana
Advisor: Luhanová, Lenka
Referee: Novotná, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8991
Keywords: zdraví;životní styl;výživa;pohybová aktivita;spánek
Keywords in different language: health;lifestyle;nutrition;physical activity;sleep
Abstract: Současná hektická doba má velmi špatný dopad na životní styl každého člověka. I média se často rozcházejí s názory týkající se zdravého životního stylu. Objevuje se však stále více metod, jimiž lze docílit psychické i fyzické odolnosti. Mnoho lidí se těmito odbornými radami a pokyny často vůbec neřídí. Neustále se zvyšuje počet osob trpících civilizačními chorobami, které jsou zapříčiněny mimo jiné i nevhodným způsobem života. Nejčastěji se mezi tyto choroby řadí ateroskleróza, akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, hypertenze, obezita, nádorová onemocnění a mnoho dalších. Proto je důležité dodržovat prevenci a podporovat motivaci k dodržování zdravého životního stylu.
Abstract in different language: Current hectic period has a very bad impact on the lifestyle of each person. The media often divides the views on healthy lifestyles. There is still more methods by which you can achieve mental and physical endurance. Many people with these expert advice and often guidance do not follow. Constantly increasing number of people suffering from lifestyle diseases, which are caused by among other things and inappropriate urban way of life. These diseases include atherosclerosis, myocardial infarction, stroke, hypertension, obesity and many others. Therefore, it is important follow prevention and promotes motivation to maintain a healthy lifestyle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Skvarkova.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Skvarkova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce536,43 kBAdobe PDFView/Open
Skvarkova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce68,44 kBAdobe PDFView/Open
Skvarkova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce418,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.