Název: Zdravý životní styl u vybraných věkových skupin
Další názvy: Healty lifestyle for selected age groups
Autoři: Škvarková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Luhanová, Lenka
Oponent: Novotná, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8991
Klíčová slova: zdraví;životní styl;výživa;pohybová aktivita;spánek
Klíčová slova v dalším jazyce: health;lifestyle;nutrition;physical activity;sleep
Abstrakt: Současná hektická doba má velmi špatný dopad na životní styl každého člověka. I média se často rozcházejí s názory týkající se zdravého životního stylu. Objevuje se však stále více metod, jimiž lze docílit psychické i fyzické odolnosti. Mnoho lidí se těmito odbornými radami a pokyny často vůbec neřídí. Neustále se zvyšuje počet osob trpících civilizačními chorobami, které jsou zapříčiněny mimo jiné i nevhodným způsobem života. Nejčastěji se mezi tyto choroby řadí ateroskleróza, akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, hypertenze, obezita, nádorová onemocnění a mnoho dalších. Proto je důležité dodržovat prevenci a podporovat motivaci k dodržování zdravého životního stylu.
Abstrakt v dalším jazyce: Current hectic period has a very bad impact on the lifestyle of each person. The media often divides the views on healthy lifestyles. There is still more methods by which you can achieve mental and physical endurance. Many people with these expert advice and often guidance do not follow. Constantly increasing number of people suffering from lifestyle diseases, which are caused by among other things and inappropriate urban way of life. These diseases include atherosclerosis, myocardial infarction, stroke, hypertension, obesity and many others. Therefore, it is important follow prevention and promotes motivation to maintain a healthy lifestyle.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP- Skvarkova.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skvarkova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce536,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skvarkova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce68,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skvarkova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce418,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8991

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.