Název: Pohled široké veřejnosti na klienta s kvadruplegií
Další názvy: A view of the general public to the client with quadriplegia
Autoři: Zabloudilová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Nykodýmová, Veronika
Oponent: Tlapová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8999
Klíčová slova: kvadruplegie;poranění;veřejnost;kvadruplegik;mícha
Klíčová slova v dalším jazyce: quadriplegia;injury;public;quadriplegic;spinal cord
Abstrakt: Práce se zabývá pohledem široké laické veřejnosti na člověka s kvadruplegií. V teoretické práci se zabývám anatomií páteře a míchy a jejich poraněním. Dále managementem zdravotnické péče a ošetřovatelskou péčí o klienta s kvadruplegií a nakonec pohledem veřejnosti na člověka s motorickým postižením. V praktické části se věnuji kvantitativním výzkumu na toto téma, pomocí dotazníkové metody
Abstrakt v dalším jazyce: The paper deals with a broad view of the general public to a person with quadriplegia. In the theoretical work deals with the anatomy of the spine and spinal cord and their injuries. In addition, management of health care and nursing care for a client with quadriplegia and eventually the public view on people with motor disabilities. The practical part is devoted to the quantitative research on the subject, using the questionnaire method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE 2013(1).pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zabloudilova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce637,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zabloudilova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce208,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zabloudilova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce460,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8999

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.