Title: Pohled široké veřejnosti na klienta s kvadruplegií
Other Titles: A view of the general public to the client with quadriplegia
Authors: Zabloudilová, Markéta
Advisor: Nykodýmová, Veronika
Referee: Tlapová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8999
Keywords: kvadruplegie;poranění;veřejnost;kvadruplegik;mícha
Keywords in different language: quadriplegia;injury;public;quadriplegic;spinal cord
Abstract: Práce se zabývá pohledem široké laické veřejnosti na člověka s kvadruplegií. V teoretické práci se zabývám anatomií páteře a míchy a jejich poraněním. Dále managementem zdravotnické péče a ošetřovatelskou péčí o klienta s kvadruplegií a nakonec pohledem veřejnosti na člověka s motorickým postižením. V praktické části se věnuji kvantitativním výzkumu na toto téma, pomocí dotazníkové metody
Abstract in different language: The paper deals with a broad view of the general public to a person with quadriplegia. In the theoretical work deals with the anatomy of the spine and spinal cord and their injuries. In addition, management of health care and nursing care for a client with quadriplegia and eventually the public view on people with motor disabilities. The practical part is devoted to the quantitative research on the subject, using the questionnaire method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE 2013(1).pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Zabloudilova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce637,64 kBAdobe PDFView/Open
Zabloudilova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce208,34 kBAdobe PDFView/Open
Zabloudilova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce460,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8999

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.