Title: Má dítě z města lepší podmínky pro předškolní vzdělávání v mateřské škole než dítě na vesnici?
Other Titles: Has child is out of town for better conditions for pre-school education in kindergarten than children in the village?
Authors: Kubaňová, Adéla
Advisor: Matějovicová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9001
Keywords: mateřská škola;Rámcový vzdělávací program;předškolní pedagogika;zřizovatel mateřské školy;výchova dětí;finanční příjmy mateřské školy;Školský zákon o předškolním vzdělávání;aktivity mateřské školy;počty dětí;kulturních akce
Keywords in different language: kindergarten;Framework educational program;preschool education;founder kindergarten;education of children;financial income kindergarten;Education act of pre-school education;activities kindergarten;numbers of children;cultural events
Abstract: Během svého studia na vysoké škole jsem při praxi navštívila několik městských školek s velmi pěkným vybavením. Vzpomněla jsem si na mou docházku do mateřské školy Myslív. V době studia mě napadla otázka ?Má dítě z města lepší podmínky pro předškolní vzdělávání v mateřské škole než dítě na vesnici??. Teoretická část práce se zabývá hlavně vznikem mateřských škol a popisem Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Cílem praktické části bylo porovnání mateřských škol na vesnici a ve městě z hlediska možností a podmínek pro předškolní vzdělávání dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Abstract in different language: During my university studies, I have visited several town nursery schools which were very nicely equipped. I remembered my nursery school attendance in Myslív. In the time of my studies, a question crossed my mind ?Does a child in a town have better conditions for pre-school education in a nursery school than a child in a village?? The theoretical part of the thesis mostly deals with the origin of nursery schools and with a description of General educational program for pre-school education. The aim of the practical part was a comparison of nursery schools in a village and in a town regarding to conditions of pre-school education according to General Educational Programme for pre-school education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_A_Kubanova.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Kubanova VP.pdfPosudek vedoucího práce30,32 kBAdobe PDFView/Open
Kubanova OP.pdfPosudek oponenta práce42,3 kBAdobe PDFView/Open
Kubanova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9001

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.