Název: Má dítě z města lepší podmínky pro předškolní vzdělávání v mateřské škole než dítě na vesnici?
Další názvy: Has child is out of town for better conditions for pre-school education in kindergarten than children in the village?
Autoři: Kubaňová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Matějovicová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9001
Klíčová slova: mateřská škola;Rámcový vzdělávací program;předškolní pedagogika;zřizovatel mateřské školy;výchova dětí;finanční příjmy mateřské školy;Školský zákon o předškolním vzdělávání;aktivity mateřské školy;počty dětí;kulturních akce
Klíčová slova v dalším jazyce: kindergarten;Framework educational program;preschool education;founder kindergarten;education of children;financial income kindergarten;Education act of pre-school education;activities kindergarten;numbers of children;cultural events
Abstrakt: Během svého studia na vysoké škole jsem při praxi navštívila několik městských školek s velmi pěkným vybavením. Vzpomněla jsem si na mou docházku do mateřské školy Myslív. V době studia mě napadla otázka ?Má dítě z města lepší podmínky pro předškolní vzdělávání v mateřské škole než dítě na vesnici??. Teoretická část práce se zabývá hlavně vznikem mateřských škol a popisem Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Cílem praktické části bylo porovnání mateřských škol na vesnici a ve městě z hlediska možností a podmínek pro předškolní vzdělávání dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Abstrakt v dalším jazyce: During my university studies, I have visited several town nursery schools which were very nicely equipped. I remembered my nursery school attendance in Myslív. In the time of my studies, a question crossed my mind ?Does a child in a town have better conditions for pre-school education in a nursery school than a child in a village?? The theoretical part of the thesis mostly deals with the origin of nursery schools and with a description of General educational program for pre-school education. The aim of the practical part was a comparison of nursery schools in a village and in a town regarding to conditions of pre-school education according to General Educational Programme for pre-school education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_A_Kubanova.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubanova VP.pdfPosudek vedoucího práce30,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubanova OP.pdfPosudek oponenta práce42,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubanova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9001

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.