Název: Kvalita života klientů Substitučního centra v Plzni
Další názvy: The quality of life of clients in Substitution centre in Pilsen
Autoři: Bodanská, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kocurová, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9002
Klíčová slova: drogy;závislost;opioidy;opiáty;substituční léčba;metadon;buprenorfin;kvalita života
Klíčová slova v dalším jazyce: drugs;addiction;opioids;opiates;substitution treatment;methadone;buprenorphine;quality of life
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním kvality života klientů v Substitučním centru v Plzni. Teoretická část je zaměřena na problematiku užívání látek opioidového typu a na substituční léčbu jako specifický typ léčebné péče o osoby závislé na těchto látkách. Je zde také proveden hlubší popis realizace Substitučního programu v Plzni. Část práce je pak věnována problematice kvality života a možným souvislostem mezi kvalitou života, závislostí na látkách opioidového typu a substituční léčbou.Praktická část se zaměřuje na zkoumání kvality života klientů v tomto zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the examination of the quality of life of clients in Substitution Centre in Pilsen. The theoretical part is focused on the issue of the use of the opioidového type and on substitution treatment as a specific type of medical care for persons dependent on those substances. There is also a deeper description of substitution programme in Pilsen. Part of the work is devoted to issues of quality of life and possible links between quality of life, addiction to substances, opioidového type and substitution treatment.The practical part focuses on the examination of the quality of life of clients in this device.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Bodanska Katerina pdf.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bodanska VP.pdfPosudek vedoucího práce32,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bodanska OP.pdfPosudek oponenta práce26,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bodanska O.pdfPrůběh obhajoby práce13,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9002

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.