Title: Kvalita života klientů Substitučního centra v Plzni
Other Titles: The quality of life of clients in Substitution centre in Pilsen
Authors: Bodanská, Kateřina
Advisor: Kocurová, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9002
Keywords: drogy;závislost;opioidy;opiáty;substituční léčba;metadon;buprenorfin;kvalita života
Keywords in different language: drugs;addiction;opioids;opiates;substitution treatment;methadone;buprenorphine;quality of life
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním kvality života klientů v Substitučním centru v Plzni. Teoretická část je zaměřena na problematiku užívání látek opioidového typu a na substituční léčbu jako specifický typ léčebné péče o osoby závislé na těchto látkách. Je zde také proveden hlubší popis realizace Substitučního programu v Plzni. Část práce je pak věnována problematice kvality života a možným souvislostem mezi kvalitou života, závislostí na látkách opioidového typu a substituční léčbou.Praktická část se zaměřuje na zkoumání kvality života klientů v tomto zařízení.
Abstract in different language: This thesis deals with the examination of the quality of life of clients in Substitution Centre in Pilsen. The theoretical part is focused on the issue of the use of the opioidového type and on substitution treatment as a specific type of medical care for persons dependent on those substances. There is also a deeper description of substitution programme in Pilsen. Part of the work is devoted to issues of quality of life and possible links between quality of life, addiction to substances, opioidového type and substitution treatment.The practical part focuses on the examination of the quality of life of clients in this device.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Bodanska Katerina pdf.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
bodanska VP.pdfPosudek vedoucího práce32,75 kBAdobe PDFView/Open
Bodanska OP.pdfPosudek oponenta práce26,38 kBAdobe PDFView/Open
bodanska O.pdfPrůběh obhajoby práce13,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9002

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.