Název: Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu učitelů plzeňských mateřských škol
Další názvy: Pedagogical work with gifted children from the perspective of Pilsen kindergarten
Autoři: Janoušková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Sovová, Pavla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9003
Klíčová slova: nadané dítě;nadání;talent;předškolní výchova;Rámcový vzdělávací program
Klíčová slova v dalším jazyce: gifted child;gift;talent;preschool education;Framework educational programme
Abstrakt: Anotace bakalářská práce na téma: Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu učitelů plzeňských MŠ Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou celkem 4 kapitoly. První kapitola je zaměřena na definici pojmu nadání a jednotlivé modely nadání. V druhé části se věnuji jednotlivým druhům nadání. Ve třetí části se zaměřuji hlavně na identifikaci nadaných dětí ? jejich charakteristiku, projevy chování a možné problémy spojené s nadáním. V poslední části jsem se zaměřila na vzdělávání nadaných dětí z pohledu RVP a školského zákona. V praktické části jsem za pomoci výzkumné sondy zjišťovala konkrétní problémy při práci s nadanými dětmi z pohledu učitelů/učitelek Plzeňských MŠ. Otázky z dotazníku jsem jednotlivě vyhodnotila a zpracovala v grafech. V poslední části práce jsem uvedla náměty pro různé činnosti s nadanými dětmi.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis on topic: Pedagogical work with gifted children from kindergarten teachers' view in Pilsen kindergartens The work is divided into theoretical and practical part. Theoretical part has 4 chapters: First chapter focuses on definition of talent and each model of talent. The second part is devoted to each type of talent. The third part focuses mainly on identification of gifted children - their characteristics, behaviors and possible problems associated with talents. Last part is focused on education of gifted children in terms of Framework educational program and Education Act. In practical part I examined specific issues in working with gifted children from the perspective of kindergarten teachers in Pilsen region using research probe. Questions from questionnaire were individually assessed and processed into charts. In last part I introduce ideas for different activities with gifted children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
finalni bakalarska prace.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskova VP.pdfPosudek vedoucího práce40,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskova OP.pdfPosudek oponenta práce43,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9003

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.