Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSovová, Pavlacs
dc.contributor.authorKoželuh, Ondřejcs
dc.date.accepted2013-08-27cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:47:31Z-
dc.date.available2012-09-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:47:31Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-06-24cs
dc.identifier53358cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9008-
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je srovnání pohledů studentů a absolventů na kvalitu a přínos oboru Učitelství pro mateřské školy vzhledem k praxi. Teoretická část je zaměřena na obecné vymezení pojmu kvalitní vysoká škola, na pohled na vnitřní evaluační proces na ZČU a na krátké přiblížení oboru Učitelství pro MŠ. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak, a případně v čem, se liší pohledy studentů a absolventů na přínos oboru. Otázkou také bylo, jak jsou které předměty užitečné. V práci jsou zpracovány názory osmnácti respondentek, z čehož je čtrnáct studentek a čtyři absolventky studia. Výzkumnou metodou byla tzv. autorská půlhodinka, na kterou navázala tzv. focus group.cs
dc.format114 s., (148 114 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectkvalita výukycs
dc.subjectsrovnání pohledůcs
dc.subjectpředškolní pedagogikacs
dc.titleRozdílnost pohledů studentů a absolventů FPE ZČU na přínos studia Učitelství pro MŠcs
dc.title.alternativeThe difference for students and graduates of the University of West Bohemia benefit programs for teachers for kindergartenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedTopic of this thesis is to compare the perspectives of students and graduates on the quality and contribution to the field of Teaching kindergarten due to practice. The theoretical part is focused on the general definition of quality high school, to look at the internal evaluation process for UWB and short-field approach to Teaching kindergarten. The aim of this study was to determine how, and if, so what are different perspectives of students and graduates in the contribution to the industry. Another question was how the objects are useful. In this thesis are processed opinions of eighteen respondents, of which fourteen were students and four graduates. The research method was called copyright half hour, which was followed by the focus group.en
dc.subject.translatedquality of teachingen
dc.subject.translatedcomparing perspectivesen
dc.subject.translatedpreschool educationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_-_Ondrej_Kozeluh.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Kozeluh VP.pdfPosudek vedoucího práce48,89 kBAdobe PDFView/Open
Kozeluh OP.pdfPosudek oponenta práce31,98 kBAdobe PDFView/Open
Kozeluh O.pdfPrůběh obhajoby práce12,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.