Title: Vliv pravidelného a dlouhodobého užívání marihuany na život uživatele
Other Titles: The influence of regular and long-term use of marijuana on the life of the user
Authors: Kolmanová, Daniela
Advisor: Slowík, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9019
Keywords: marihuana;drogy;drogová závislost;uživatel marihuany;léčba závislosti
Keywords in different language: marijuana;drugs;drug addiction;marijuana user;addiction treatment
Abstract: Téma této bakalářské práce se zabývá vlivem dlouhodobého a pravidelného užívání marihuany na život uživatele. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je složena z pěti kapitol, ve kterých se věnujeme rozdělení drog, základní charakteristice marihuany, formám marihuany, typologii uživatelů a rizikům užívání, jak biologickým, tak i psychickým. Praktická část obsahuje čtyři kapitoly. První představuje metodologii výzkumného šetření, druhá předkládá čtenářům výsledky šetření a v posledních kapitolách výsledky shrnujeme a navrhujeme doporučení pro praxi.
Abstract in different language: This thesis deals with the impact of long-term and regular use of marijuana on users life. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part includes five chapters describing the sorting of drugs, basic characteristics of marijuana, forms of marijuana, typology of users and risks of use of marijuana - both biological and psychological. The practical part contains four chapters. The first one presents methodology of research, the second one presents the results of research and in the last two chapters we summarize and suggest solutions for practical usage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Kolmanova D..pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Kolmanova VP.pdfPosudek vedoucího práce55,68 kBAdobe PDFView/Open
Kolmanova OP.pdfPosudek oponenta práce40,26 kBAdobe PDFView/Open
Kolmanova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9019

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.