Název: Vliv pravidelného a dlouhodobého užívání marihuany na život uživatele
Další názvy: The influence of regular and long-term use of marijuana on the life of the user
Autoři: Kolmanová, Daniela
Vedoucí práce/školitel: Slowík, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9019
Klíčová slova: marihuana;drogy;drogová závislost;uživatel marihuany;léčba závislosti
Klíčová slova v dalším jazyce: marijuana;drugs;drug addiction;marijuana user;addiction treatment
Abstrakt: Téma této bakalářské práce se zabývá vlivem dlouhodobého a pravidelného užívání marihuany na život uživatele. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je složena z pěti kapitol, ve kterých se věnujeme rozdělení drog, základní charakteristice marihuany, formám marihuany, typologii uživatelů a rizikům užívání, jak biologickým, tak i psychickým. Praktická část obsahuje čtyři kapitoly. První představuje metodologii výzkumného šetření, druhá předkládá čtenářům výsledky šetření a v posledních kapitolách výsledky shrnujeme a navrhujeme doporučení pro praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the impact of long-term and regular use of marijuana on users life. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part includes five chapters describing the sorting of drugs, basic characteristics of marijuana, forms of marijuana, typology of users and risks of use of marijuana - both biological and psychological. The practical part contains four chapters. The first one presents methodology of research, the second one presents the results of research and in the last two chapters we summarize and suggest solutions for practical usage.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Kolmanova D..pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolmanova VP.pdfPosudek vedoucího práce55,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolmanova OP.pdfPosudek oponenta práce40,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolmanova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9019

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.