Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlowík, Josef
dc.contributor.authorKolmanová, Daniela
dc.date.accepted2013-08-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:47:22Z-
dc.date.available2012-09-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:47:22Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-07-31
dc.identifier54179
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9019
dc.description.abstractTéma této bakalářské práce se zabývá vlivem dlouhodobého a pravidelného užívání marihuany na život uživatele. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je složena z pěti kapitol, ve kterých se věnujeme rozdělení drog, základní charakteristice marihuany, formám marihuany, typologii uživatelů a rizikům užívání, jak biologickým, tak i psychickým. Praktická část obsahuje čtyři kapitoly. První představuje metodologii výzkumného šetření, druhá předkládá čtenářům výsledky šetření a v posledních kapitolách výsledky shrnujeme a navrhujeme doporučení pro praxi.cs
dc.format76 s., IV s. (102 286 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmarihuanacs
dc.subjectdrogycs
dc.subjectdrogová závislostcs
dc.subjectuživatel marihuanycs
dc.subjectléčba závislostics
dc.titleVliv pravidelného a dlouhodobého užívání marihuany na život uživatelecs
dc.title.alternativeThe influence of regular and long-term use of marijuana on the life of the useren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programSociální péčecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the impact of long-term and regular use of marijuana on users life. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part includes five chapters describing the sorting of drugs, basic characteristics of marijuana, forms of marijuana, typology of users and risks of use of marijuana - both biological and psychological. The practical part contains four chapters. The first one presents methodology of research, the second one presents the results of research and in the last two chapters we summarize and suggest solutions for practical usage.en
dc.subject.translatedmarijuanaen
dc.subject.translateddrugsen
dc.subject.translateddrug addictionen
dc.subject.translatedmarijuana useren
dc.subject.translatedaddiction treatmenten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Kolmanova D..pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Kolmanova VP.pdfPosudek vedoucího práce55,68 kBAdobe PDFView/Open
Kolmanova OP.pdfPosudek oponenta práce40,26 kBAdobe PDFView/Open
Kolmanova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9019

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.