Název: Zkratková slova v německém tisku
Další názvy: Abbreviations in german press
Autoři: Kučera, Vít
Vedoucí práce/školitel: Menclová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9037
Klíčová slova: zkratka;slovotvorba
Klíčová slova v dalším jazyce: abbreviation;word formation
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zkratkovými slovy a jejich tvorbou v německém jazyce. Práce byla zaměřena na typy zkratkových slov, jejich četnost a slovotvorbu. V první části práce nejsou popsána jen zkratková slova, ale také jsou doplněna o gramatiku, pravopis, jejich dělení a zvláštnosti v jejich tvorbě.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor?s thesis deals with an acronyms and their formation in German language. The bachelor?s thesis is given to types of acronyms, their frequency and a word formation. In the first part bachelor?s thesis isn?t define only acronyms, but grammar, orthography, their division and specialty too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_KUCERA.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kucera_vp.pdfPosudek vedoucího práce381,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kucera_op.pdfPosudek oponenta práce335,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kucera_obh.pdfPrůběh obhajoby práce75,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9037

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.