Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMenclová, Hana
dc.contributor.authorKučera, Vít
dc.date.accepted2013-05-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:47:44Z
dc.date.available2010-12-14cs
dc.date.available2014-02-06T12:47:44Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-29
dc.identifier44647
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9037
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zkratkovými slovy a jejich tvorbou v německém jazyce. Práce byla zaměřena na typy zkratkových slov, jejich četnost a slovotvorbu. V první části práce nejsou popsána jen zkratková slova, ale také jsou doplněna o gramatiku, pravopis, jejich dělení a zvláštnosti v jejich tvorbě.cs
dc.format40 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzkratkacs
dc.subjectslovotvorbacs
dc.titleZkratková slova v německém tiskucs
dc.title.alternativeAbbreviations in german pressen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra německého jazykacs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor?s thesis deals with an acronyms and their formation in German language. The bachelor?s thesis is given to types of acronyms, their frequency and a word formation. In the first part bachelor?s thesis isn?t define only acronyms, but grammar, orthography, their division and specialty too.en
dc.subject.translatedabbreviationen
dc.subject.translatedword formationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KUCERA.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
kucera_vp.pdfPosudek vedoucího práce381,74 kBAdobe PDFView/Open
kucera_op.pdfPosudek oponenta práce335,67 kBAdobe PDFView/Open
kucera_obh.pdfPrůběh obhajoby práce75,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9037

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.