Název: Příprava interkulturního semináře v mimoškolním vzdělávání mláděže na příkladu Jugendbildungsstätte Waldmünchen
Další názvy: Preparation of intercultural workshops in extracurricular youth education on the example of Jugendbildungsstätte Waldmünchen
Autoři: Štroblová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Heinrich, Dietmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9041
Klíčová slova: interkulturní vzdělávání;interkulturní komunikace;semináře;česko-německé vztahy;týmová spolupráce;projektová práce
Klíčová slova v dalším jazyce: intercultural education;intercultural communication;seminars;czech-german relations;project work;teamwork
Abstrakt: První kapitola bakalářské práce pojednává o interkulturním vzdělávání, interkulturní komunikaci a česko-německých vztazích. Ve druhé kapitole je teoreticky popsán seminář a jaké metody se v něm používají. Krátce je popsaná projektová práce a Centrum vzdělávání mládeže Waldmünchen. V 6. kapitole je popsán celý seminář "Begegnungen im globalen Dorf?!". Na základě dotazníků je v závěru vyhodnocení semináře.
Abstrakt v dalším jazyce: First part of this bachelor thesis deals with intercultural communication, organization of seminars and project work. In the second chapter, intercultural education has been considered in more details. The notion of intercultural communication was theoretically defined and German-Czech relations have been treated. In the next chapter, the main attention has been focused on the organization of seminars. Furthermore there is a chapter dealing with the characteristics and phases of project work. A following practical part deals with a seminar named ?Begegnungen im globalen Dorf?!?. At the conclusion the author evaluates the seminar and the evaluation is based on her own participation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stroblova_BA.pdfPlný text práce3,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stroblova_vp.pdfPosudek vedoucího práce280,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stroblova_op.pdfPosudek oponenta práce254,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stroblova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce121,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9041

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.