Title: Příprava interkulturního semináře v mimoškolním vzdělávání mláděže na příkladu Jugendbildungsstätte Waldmünchen
Other Titles: Preparation of intercultural workshops in extracurricular youth education on the example of Jugendbildungsstätte Waldmünchen
Authors: Štroblová, Monika
Advisor: Heinrich, Dietmar
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9041
Keywords: interkulturní vzdělávání;interkulturní komunikace;semináře;česko-německé vztahy;týmová spolupráce;projektová práce
Keywords in different language: intercultural education;intercultural communication;seminars;czech-german relations;project work;teamwork
Abstract: První kapitola bakalářské práce pojednává o interkulturním vzdělávání, interkulturní komunikaci a česko-německých vztazích. Ve druhé kapitole je teoreticky popsán seminář a jaké metody se v něm používají. Krátce je popsaná projektová práce a Centrum vzdělávání mládeže Waldmünchen. V 6. kapitole je popsán celý seminář "Begegnungen im globalen Dorf?!". Na základě dotazníků je v závěru vyhodnocení semináře.
Abstract in different language: First part of this bachelor thesis deals with intercultural communication, organization of seminars and project work. In the second chapter, intercultural education has been considered in more details. The notion of intercultural communication was theoretically defined and German-Czech relations have been treated. In the next chapter, the main attention has been focused on the organization of seminars. Furthermore there is a chapter dealing with the characteristics and phases of project work. A following practical part deals with a seminar named ?Begegnungen im globalen Dorf?!?. At the conclusion the author evaluates the seminar and the evaluation is based on her own participation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stroblova_BA.pdfPlný text práce3,06 MBAdobe PDFView/Open
stroblova_vp.pdfPosudek vedoucího práce280,55 kBAdobe PDFView/Open
stroblova_op.pdfPosudek oponenta práce254,53 kBAdobe PDFView/Open
stroblova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce121,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9041

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.