Title: Slova zdrobnělá v němčině a češtině
Other Titles: Diminutivs in Czech and German
Authors: Beránková, Tereza
Advisor: Menclová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9042
Keywords: zdrobněliny;podstatné jméno;přídavné jméno;příslovce;sloveso
Keywords in different language: diminutives;substantive;adjective;adverbs;verbs
Abstract: Předmětem mé bakalářské práce je srovnání deminutiv v němčině a v češtině. Práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. V teoretické části vysvětluji pojem ?deminutivum? a popisuji tvoření deminutiv v němčině a v češtině. V praktické části srovnávám deminutiva na konkrétním textu, v románě od Ericha Kästnera ?Das Doppelte Lottchen?.
Abstract in different language: The subject of my thesis is the comparison diminutives in German and Czech. My thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part I explain the term "diminutive" and describe the formation of diminutives in German and Czech. In the practical part I compare diminutives for specific text in a novel by Erich Kästner "Das Doppelte Lottchen".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berankova_bp.pdfPlný text práce392,74 kBAdobe PDFView/Open
berankova_op.pdfPosudek oponenta práce383,72 kBAdobe PDFView/Open
berankova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce96,74 kBAdobe PDFView/Open
Berankova_vp.pdfPosudek vedoucího práce2,16 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.