Název: Slova zdrobnělá v němčině a češtině
Další názvy: Diminutivs in Czech and German
Autoři: Beránková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Menclová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9042
Klíčová slova: zdrobněliny;podstatné jméno;přídavné jméno;příslovce;sloveso
Klíčová slova v dalším jazyce: diminutives;substantive;adjective;adverbs;verbs
Abstrakt: Předmětem mé bakalářské práce je srovnání deminutiv v němčině a v češtině. Práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. V teoretické části vysvětluji pojem ?deminutivum? a popisuji tvoření deminutiv v němčině a v češtině. V praktické části srovnávám deminutiva na konkrétním textu, v románě od Ericha Kästnera ?Das Doppelte Lottchen?.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of my thesis is the comparison diminutives in German and Czech. My thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part I explain the term "diminutive" and describe the formation of diminutives in German and Czech. In the practical part I compare diminutives for specific text in a novel by Erich Kästner "Das Doppelte Lottchen".
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Berankova_bp.pdfPlný text práce392,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
berankova_op.pdfPosudek oponenta práce383,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
berankova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce96,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Berankova_vp.pdfPosudek vedoucího práce2,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9042

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.