Title: Role německého jazyka na Domažlicku
Other Titles: Role of German language in the area Domažlice
Authors: Nejedlá, Lenka
Advisor: Voltrová, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9044
Keywords: německý jazyk;dotazníkové šetření;příhraniční oblast;česko-bavorská hranice;Domažlice;jazyková politika
Keywords in different language: german language;questionnaire;border region;czech-bavarian border;Domažlice;language policy
Abstract: Tato bakalářská práce s názvem Role německého jazyka v regionu Domažlice prezentuje současnou situaci německého jazyka v česko-bavorském pohraničí. Práce popisuje společnou historii Čechů a Němců z příhraniční oblasti a jejich vzájemný kontakt. Další kapitola se zaměřuje na postavení německého jazyka v českých školách a jeho poptávku na trhu práce. Hlavní část práce zkoumá postoje studentů středních škol z Domažlic k německému jazyku. Bylo provedeno dotazníkové šetření. Průzkumu se celkem zúčastnilo 130 dětí, které odpovídaly na 20 otázek. Na konci práce byly shrnuty hlavní výsledky výzkumu a odpovědi na základní otázky.
Abstract in different language: This thesis called The Role of the German language in the region Domažlice presents the current situation of the German language in the Czech-Bavarian border area. The work describes the common history of Czechs and Germans from the border area and how they interact. Another chapter focuses the status of German in Czech education and its demand in the labor market. The main part investigates the attitude of high school students from Domažlice to the German language. It was carried out a questionnaire survey and the results are shown in this work. In total the survey 130 children who responded to 20 questions in the questionnaire. In the end of the thesis, there are the main results of the research and the answers to basic questions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BA.pdfPlný text práce5,5 MBAdobe PDFView/Open
nejedla_vp.pdfPosudek vedoucího práce233,87 kBAdobe PDFView/Open
nejedla_op.pdfPosudek oponenta práce209,73 kBAdobe PDFView/Open
nejedla_obh.pdfPrůběh obhajoby práce115,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.