Název: Role německého jazyka na Domažlicku
Další názvy: Role of German language in the area Domažlice
Autoři: Nejedlá, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Voltrová, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9044
Klíčová slova: německý jazyk;dotazníkové šetření;příhraniční oblast;česko-bavorská hranice;Domažlice;jazyková politika
Klíčová slova v dalším jazyce: german language;questionnaire;border region;czech-bavarian border;Domažlice;language policy
Abstrakt: Tato bakalářská práce s názvem Role německého jazyka v regionu Domažlice prezentuje současnou situaci německého jazyka v česko-bavorském pohraničí. Práce popisuje společnou historii Čechů a Němců z příhraniční oblasti a jejich vzájemný kontakt. Další kapitola se zaměřuje na postavení německého jazyka v českých školách a jeho poptávku na trhu práce. Hlavní část práce zkoumá postoje studentů středních škol z Domažlic k německému jazyku. Bylo provedeno dotazníkové šetření. Průzkumu se celkem zúčastnilo 130 dětí, které odpovídaly na 20 otázek. Na konci práce byly shrnuty hlavní výsledky výzkumu a odpovědi na základní otázky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis called The Role of the German language in the region Domažlice presents the current situation of the German language in the Czech-Bavarian border area. The work describes the common history of Czechs and Germans from the border area and how they interact. Another chapter focuses the status of German in Czech education and its demand in the labor market. The main part investigates the attitude of high school students from Domažlice to the German language. It was carried out a questionnaire survey and the results are shown in this work. In total the survey 130 children who responded to 20 questions in the questionnaire. In the end of the thesis, there are the main results of the research and the answers to basic questions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BA.pdfPlný text práce5,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nejedla_vp.pdfPosudek vedoucího práce233,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nejedla_op.pdfPosudek oponenta práce209,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nejedla_obh.pdfPrůběh obhajoby práce115,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9044

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.