Název: Johannes Urzidil - jazyk a domov J. Urzidila
Další názvy: Johannes Urzidil - language and home of J. Urzidil
Autoři: Říhová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Wagnerová, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9047
Klíčová slova: Johannes Urzidil;americký exil;autobiografické dílo;česko-německé vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: Johannes Urzidil;american exile;autobiographical works of Urzidil;czech-german relations
Abstrakt: Meine in drei Hauptteile gegliederte Arbeit setzt sich zum Ziel, das Schicksal des Schriftstellers näher zu erklären und seinen Lebensweg mit seinem Werk und auch mit dem gesellschaftlichen Zeitgeschehen vergleichend zu beschreiben. Im ersten Teil stelle ich Urzidil´s Leben näher dar. Der zweite Teil versucht in Urzidil´s Werk autobiographische Elemente zu finden. Der dritte und letzte Teil bemüht sich darum, die politische und gesellschaftliche Situation zwischen Tschechen und Deutschen zur damaligen Zeit auf dem Gebiet Tschechiens zu beleuchten.
Abstrakt v dalším jazyce: In my work I´m writing about Johannes Urzidil, an czech author living at the beginning of the 20 th century. The first chapter deals with his life in Czech republic and the following flight into english and american banishment. In the second chapter I´m dealing with the question which relationship is to find between his biography and his literary writings. The historical, cultural, economical and political evolution in Czech is the main topic in the third chapter. Remarkable outstanding position there is the war with all his consequences and I describe the "Prager Kreis" as an literary important institution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Rihova.pdfPlný text práce705,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rihova_vp.pdfPosudek vedoucího práce229,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rihova_op.pdfPosudek oponenta práce331,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rihova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce92,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9047

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.