Název: Postava "Loeschenkohl" v románu a filmu "Der Knochenmann"
Další názvy: The character "Loeschenkohl" in the novel and the film "Der Knochenmann"
Autoři: Kasíková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Tonsern, Clemens
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9062
Klíčová slova: Der Knochenmann;analýza;román;film;detektivní román;srovnání
Klíčová slova v dalším jazyce: Der Knochenmann;analyze;novel;film;crime fiction;comparison
Abstrakt: Cíl této bakalářské práce je analýza postavy ?Löschenkohl? a její srovnání v románu ?Der Knochenmann? a v jeho stejnojmenném zfilmování. Nejprve jsou představeny život a dílo autora románu ?Der Knochenmann?, Wolfa Haase. Následuje definice detektivního románu jako žánru a stručné shrnutí jeho historie. Další část se zabývá románem ?Der Knochenmann?, shrnutím děje a analýzou postavy ?Löschenkohl?. Po shrnutí základních poznatků a zfilmování literatury následuje seznámení s filmem ?Der Knochenmann?, s jeho dějem a představiteli a analýza postavy ?Löschenkohl?. Výsledkem této práce je srovnání postavy ?Löschenkohl? v románu a ve filmu ve vybraných důležitých aspektech.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this thesis is to analyze one of the characters of the German novel Der Knochenmann, Löschenkohl, and to draw a comparison between the character in the novel and its representation in the film of the same name. The first part of this thesis introduces the life and work of the author of the novel Der Knochenmann, Wolf Haas. Afterwards, it presents the definition of crime fiction as a literary genre and a brief summary of its history. The next part of the thesis deals with the novel itself, providing a summary of its story and an analysis of its main character, Friedrich Löschenkohl. After having summarized the main information and theories of making a book into a film, the last part of the thesis introduces the movie ?Der Knochenmann?, its plot as well as its performers and it also includes the analysis of the main character Löschenkohl. The main result of this thesis is the comparison of the character Löschenkohl in the original German novel and in the film. Thereby, the thesis focused on major scenes and dialogues, which seem appropriate for a comparison of the character?s representation in both texts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Marketa Kasikova.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kasikova_vp.pdfPosudek vedoucího práce422,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kasikova_op.pdfPosudek oponenta práce161,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kasikova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce108,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9062

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.