Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠíp, Martin
dc.contributor.authorKračmerová, Halka
dc.date.accepted2013-05-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:47:53Z
dc.date.available2012-12-03cs
dc.date.available2014-02-06T12:47:53Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier55646
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9063
dc.description.abstractPráce "Funkce částic v němčině" sestává z praktické, teoretické část a přílohy. V teoretické části jsou popsány různá náhledy lingvistů na částice, jako napřílad Helbiga a Buschy, Duden Grammatik a Hentschel a Weydta. Praktická část je zpracována za pomoci DWDS korpusu. Cílem této práce je systematizovat a prohloubit teoretické i praktické znalosti vybraného tématu a prozkoumat funkce částic za pomoci DWDS korpusu. Příno této práce spočívá ve zpracování a srovnání náhledů a konceptů lingvistů, a také v použití DWDS korpusu v praktické části.cs
dc.format78 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectčásticecs
dc.subjectDWDScs
dc.subjectkorpuscs
dc.subjectněmčinacs
dc.titleFunktion der Partikeln im Deutschencs
dc.title.alternativeFunction of the particle in Germanen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra německého jazykacs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis "Function of the particle in German" consists of practical, theoretical part and attachments. In the theoretical part describes the different views of linguists to particles such Helbig and Busch, Duden Grammatik and Hentschel and Weydt. The practical part is compiled with the help of DWDS corpus. The aim of this work is to systematize and deepen the theoretical and practical knowledge of a selected topic and explore the function of particles with the help of DWDS corpus. The contribution of this work lies in the processing and comparison of views and concepts of linguists, and also in use DWDS corpus in the practical part.en
dc.subject.translatedparticlesen
dc.subject.translatedDWDSen
dc.subject.translatedcorpusen
dc.subject.translatedgermanen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kracmerova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
kracmerova_vp.pdfPosudek vedoucího práce417,39 kBAdobe PDFView/Open
kracmerova_op.pdfPosudek oponenta práce276,39 kBAdobe PDFView/Open
kracmerova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce82,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.