Title: Vysoce infekční nemocný v neodkladné péči
Other Titles: Seriously Infectious Patient in Urgent Care
Authors: Slámová, Tereza
Advisor: Lippertová, Marie
Referee: Sviták, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9069
Keywords: infekce;viry;bakterie;meningokoková infekce;bioterorismus;biovak;přednemocniční péče
Keywords in different language: infection;viruses;bacteria;meningococcal infection;bioterrorism;biobags;prehospital care
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vysoce infekčních nemocných pacientů v rámci přednemocniční neodkladné péče týkající se zdravotnické záchranné služby. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky a souhrn nejčastějších infekčních onemocnění spolu s onemocněními, které tvoří potenciální hrozbu ve formě teroristického útoku jako biologickou zbraní. Praktická část je věnována výzkumu znalostí problematiky meningokokové infekce.
Abstract in different language: This bachelor?s thesis is focused on highly infectious patient in the prehospital care for urgency medical service. The work is divided into two parts, namely theoretical part and practical part. The theoretical part consist of introduction to issue and summary the most often infectious diseases and ilnesses with potential of terrorist attack as biological weapon. The practical part is focused on knowledge on the problems of meningococcal infection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC prace Slamova Tereza.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Slamova VP.jpgPosudek vedoucího práce360,78 kBJPEGThumbnail
View/Open
Slamova OP.jpgPosudek oponenta práce334,41 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Slamova.jpgPrůběh obhajoby práce372 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9069

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.