Název: Vysoce infekční nemocný v neodkladné péči
Další názvy: Seriously Infectious Patient in Urgent Care
Autoři: Slámová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Lippertová, Marie
Oponent: Sviták, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9069
Klíčová slova: infekce;viry;bakterie;meningokoková infekce;bioterorismus;biovak;přednemocniční péče
Klíčová slova v dalším jazyce: infection;viruses;bacteria;meningococcal infection;bioterrorism;biobags;prehospital care
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vysoce infekčních nemocných pacientů v rámci přednemocniční neodkladné péče týkající se zdravotnické záchranné služby. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky a souhrn nejčastějších infekčních onemocnění spolu s onemocněními, které tvoří potenciální hrozbu ve formě teroristického útoku jako biologickou zbraní. Praktická část je věnována výzkumu znalostí problematiky meningokokové infekce.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor?s thesis is focused on highly infectious patient in the prehospital care for urgency medical service. The work is divided into two parts, namely theoretical part and practical part. The theoretical part consist of introduction to issue and summary the most often infectious diseases and ilnesses with potential of terrorist attack as biological weapon. The practical part is focused on knowledge on the problems of meningococcal infection.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC prace Slamova Tereza.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slamova VP.jpgPosudek vedoucího práce360,78 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Slamova OP.jpgPosudek oponenta práce334,41 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Slamova.jpgPrůběh obhajoby práce372 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9069

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.