Title: Syndrom vyhoření u rentgenologa
Other Titles: Burnout for the radiologist
Authors: Vozková, Jiřina
Advisor: Houšková, Miroslava
Referee: Svobodová, Andrea
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9071
Keywords: syndrom vyhoření;stres;profese;sestra;radiologický asistent
Keywords in different language: burnout syndrome;stress;profession;nurse;radiologist
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na výzkum burnout syndromu u radiologických asistentů a všeobecných sester standartních oddělení. V bakalářské práci jsou rovněž definovány i profese, které syndrom vyhoření postihuje nejčastěji. Je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na historii, příčiny, projevy, stádia a rizikové faktory syndromu vyhoření. Dále je popsána diagnostika, léčba, prevence, zvládání stresu a charakteristika ji zmíněných povolání. Praktická části shrnuje výzkumné šetření na vybraných standartních odděleních a na radiodiagnostických odděleních.
Abstract in different language: The thesis is focused on issues of burnout syndrome in radiology assistants and nurses of standard departments. In the thesis are also defined profession that are affected with burnout syndrome the most often. It is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part is focused on the history, causes, symptoms, risk factors and stages of burnout. The theoretical part describes diagnosis, treatment, prevention, stress management and occupational characteristics. The practical section summarizes the research work on selected standard radiodiagnostic departments and wards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SV.pdfPlný text práce592,35 kBAdobe PDFView/Open
Vozkova VP.zipPosudek vedoucího práce535,75 kBZIPView/Open
Vozkova OP.jpgPosudek oponenta práce361,26 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Vozkova.jpgPrůběh obhajoby práce340,08 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9071

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.