Název: Syndrom vyhoření u rentgenologa
Další názvy: Burnout for the radiologist
Autoři: Vozková, Jiřina
Vedoucí práce/školitel: Houšková, Miroslava
Oponent: Svobodová, Andrea
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9071
Klíčová slova: syndrom vyhoření;stres;profese;sestra;radiologický asistent
Klíčová slova v dalším jazyce: burnout syndrome;stress;profession;nurse;radiologist
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na výzkum burnout syndromu u radiologických asistentů a všeobecných sester standartních oddělení. V bakalářské práci jsou rovněž definovány i profese, které syndrom vyhoření postihuje nejčastěji. Je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na historii, příčiny, projevy, stádia a rizikové faktory syndromu vyhoření. Dále je popsána diagnostika, léčba, prevence, zvládání stresu a charakteristika ji zmíněných povolání. Praktická části shrnuje výzkumné šetření na vybraných standartních odděleních a na radiodiagnostických odděleních.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on issues of burnout syndrome in radiology assistants and nurses of standard departments. In the thesis are also defined profession that are affected with burnout syndrome the most often. It is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part is focused on the history, causes, symptoms, risk factors and stages of burnout. The theoretical part describes diagnosis, treatment, prevention, stress management and occupational characteristics. The practical section summarizes the research work on selected standard radiodiagnostic departments and wards.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SV.pdfPlný text práce592,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vozkova VP.zipPosudek vedoucího práce535,75 kBZIPZobrazit/otevřít
Vozkova OP.jpgPosudek oponenta práce361,26 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Vozkova.jpgPrůběh obhajoby práce340,08 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9071

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.