Název: První pomoc na internetu - jaká je kvalita veřejně dostupných informací
Další názvy: First aid on the Internet - What is the quality of publicly available information
Autoři: Buchner, Richard
Vedoucí práce/školitel: Franěk, Ondřej
Oponent: Sviták, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9073
Klíčová slova: první pomoc;internet;oficiální postupy;laická veřejnost;informační zdroje;kvalita informací
Klíčová slova v dalším jazyce: first aid;internet;official procedures;non-professional public;information sources;quality of information
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá postupy první pomoci určených pro laickou veřejnost. V teoretické části práce shrnuje postupy první pomoci, které jsou v České republice doporučovány, a které považuji za oficiální a nejnovější. Seznamuje čtenáře se základními postupy první pomoci u stavů, se kterými se člověk může v běžném životě setkat. V praktické části byly z těchto postupů vybrány klíčové body, které jsou následně porovnány s informacemi na internetových stránkách. Výzkum a jeho výsledky vypovídají o vyhodnocení kvality informací, které se na jednotlivých internetových stránkách nacházejí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with procedures of first aid and is focused for general public. Theoretic part is focused on procedures of first aid recommended at Czech Republic. I find these procedures as official and as the newest. This part introduces the basic life support in the most frequently occurring conditions of life threats.In practical part there was chosen the key points. These key words were compared with information of first aid on the internet. Thanks to research and it's results we was able to get percentage rating of the quality of information located on individual websites of the internet.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAZ) / Bachelor´s works (DRE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
RICHARD_BUCHNER.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Buchner VP.jpgPosudek vedoucího práce464,28 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Buchner OP.jpgPosudek oponenta práce348,92 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Buchner.jpgPrůběh obhajoby práce341,72 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9073

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.