Title: První pomoc na internetu - jaká je kvalita veřejně dostupných informací
Other Titles: First aid on the Internet - What is the quality of publicly available information
Authors: Buchner, Richard
Advisor: Franěk, Ondřej
Referee: Sviták, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9073
Keywords: první pomoc;internet;oficiální postupy;laická veřejnost;informační zdroje;kvalita informací
Keywords in different language: first aid;internet;official procedures;non-professional public;information sources;quality of information
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá postupy první pomoci určených pro laickou veřejnost. V teoretické části práce shrnuje postupy první pomoci, které jsou v České republice doporučovány, a které považuji za oficiální a nejnovější. Seznamuje čtenáře se základními postupy první pomoci u stavů, se kterými se člověk může v běžném životě setkat. V praktické části byly z těchto postupů vybrány klíčové body, které jsou následně porovnány s informacemi na internetových stránkách. Výzkum a jeho výsledky vypovídají o vyhodnocení kvality informací, které se na jednotlivých internetových stránkách nacházejí.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with procedures of first aid and is focused for general public. Theoretic part is focused on procedures of first aid recommended at Czech Republic. I find these procedures as official and as the newest. This part introduces the basic life support in the most frequently occurring conditions of life threats.In practical part there was chosen the key points. These key words were compared with information of first aid on the internet. Thanks to research and it's results we was able to get percentage rating of the quality of information located on individual websites of the internet.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RICHARD_BUCHNER.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
Buchner VP.jpgPosudek vedoucího práce464,28 kBJPEGThumbnail
View/Open
Buchner OP.jpgPosudek oponenta práce348,92 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Buchner.jpgPrůběh obhajoby práce341,72 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.