Název: Systém péče o pacienty s akutním koronárním syndromem v Plzeňském kraji - návaznost péče v kardiocentru
Další názvy: The system of care for patients with acute coronary syndrome in the Pilsen Region - continuity of the treatment in the cardio-center
Autoři: Náprstková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Reichertová, Stanislava
Oponent: Lippertová, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9083
Klíčová slova: akutní koronární syndrom;akutní infarkt myokardu;systém péče;přednemocniční neodkladná péče;zdržení;komplexní kardiovaskulární centrum
Klíčová slova v dalším jazyce: coronary artery disease;acute myocardial infarction;system of care;prehospital care;delay;cardiocenter
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje problematice systému péče o pacienty s akutním koronárním syndromem v Plzeňském kraji a návaznosti péče v kardiocentru. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje důležité informace o akutním koronárním syndromu a popisuje jednotlivé prvky systému péče o pacienty s akutním koronárním syndromem v oblasti Plzeňského kraje. Dále pojednává o přednemocniční léčbě a v poslední kapitole představuje komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň, klíčové pracoviště, poskytující specializovanou péči nemocným s AKS v Plzeňském regionu. V praktické části je zpracován kvalitativní výzkum, který zjišťuje důvody časových prodlev ze strany pacientů od vzniku prvních příznaků akutního koronárního syndromu do přivolání zdravotnické záchranné služby.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issue of the system of care for patients with Coronary Artery Disease in the Pilsen Region and continuity of care in the Cardiocenter. The thesis has two parts, theoretical and practical. The first part summarizes important information about Coronary Artery Disease and describes the elements of the system of care for patients with Coronary Artery Disease in the Pilsen Region. It also describes the prehospital treatment and final chapter introduces the complex cardiovascular center in Teaching Hospital Pilsen, key facility, providing specialized care to patients with Coronary Artery Disease in the Pilsen Region. In the practical part a qualitative research investigates the reasons for delays by patients since the manifestation of the first symptoms of Acute Myocardial Infarction to the call to the Emergency Medical Services.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC PRACE - Lucie Naprstkova.pdfPlný text práce3,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Naprstkova VP.jpgPosudek vedoucího práce417,32 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Naprstkova OP.jpgPosudek oponenta práce375,16 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Naprstkova.jpgPrůběh obhajoby práce321,89 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9083

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.