Title: Výskyt sexuálních deviací v naší společnosti
Other Titles: Incidence of sexual dianc ein our society
Authors: Simonová, Dagmar
Advisor: Havlicová, Alexandra
Referee: Pistulková, Alena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9084
Keywords: sexuální deviace;parafilie;deviant;falometrie;ochranná léčba;kastrace
Keywords in different language: sexual deviance;paraphilia;deviant;phallometry;protective treatment;castration
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá výskytem sexuálních deviací, s nimiž se může člověk setkat v každodenním životě. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na počátky sexuality, její vývoj a sexuologii jako obor. Nalezneme zde popis etiologie sexuálních deviací, sexuální deviace jako takové, jejich charakteristiku a rozdělení dle klasifikace předních českých sexuologů. V neposlední řadě je zmíněna možnosti léčby sexuálních deviantů a její případné následky. Do teoretické části je zařazena i charakteristika osobnosti sexuálních deviantů. Praktická, tedy druhá část za pomoci dotazníkového šetření zkoumá informovanost a pohled veřejnosti ve vztahu k sexualitě a sexuálním úchylkám.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the occurrence of sexual deviance that one may encounter with in everyday life. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the origins of sexuality, its development and sexology as a discipline. We find here a description of the etiology of sexual deviance, sexual deviance, as such, their characterization and classification breakdown by leading Czech sexologists. Last but not least are mentioned the treatment options for sexual deviants and their potential consequences. In the theoretical part are incorporated some personality characteristics of the traits of sexual deviants. The research part includes a questionnaire method and is examining awareness and public perception of the sexuality in relation to the sexual deviations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP SIMONOVAD.2013.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Simonova VP.jpgPosudek vedoucího práce457,92 kBJPEGThumbnail
View/Open
Simonova OP.jpgPosudek oponenta práce344,57 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Simonova.jpgPrůběh obhajoby práce326 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.