Název: Výskyt sexuálních deviací v naší společnosti
Další názvy: Incidence of sexual dianc ein our society
Autoři: Simonová, Dagmar
Vedoucí práce/školitel: Havlicová, Alexandra
Oponent: Pistulková, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9084
Klíčová slova: sexuální deviace;parafilie;deviant;falometrie;ochranná léčba;kastrace
Klíčová slova v dalším jazyce: sexual deviance;paraphilia;deviant;phallometry;protective treatment;castration
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá výskytem sexuálních deviací, s nimiž se může člověk setkat v každodenním životě. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na počátky sexuality, její vývoj a sexuologii jako obor. Nalezneme zde popis etiologie sexuálních deviací, sexuální deviace jako takové, jejich charakteristiku a rozdělení dle klasifikace předních českých sexuologů. V neposlední řadě je zmíněna možnosti léčby sexuálních deviantů a její případné následky. Do teoretické části je zařazena i charakteristika osobnosti sexuálních deviantů. Praktická, tedy druhá část za pomoci dotazníkového šetření zkoumá informovanost a pohled veřejnosti ve vztahu k sexualitě a sexuálním úchylkám.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the occurrence of sexual deviance that one may encounter with in everyday life. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the origins of sexuality, its development and sexology as a discipline. We find here a description of the etiology of sexual deviance, sexual deviance, as such, their characterization and classification breakdown by leading Czech sexologists. Last but not least are mentioned the treatment options for sexual deviants and their potential consequences. In the theoretical part are incorporated some personality characteristics of the traits of sexual deviants. The research part includes a questionnaire method and is examining awareness and public perception of the sexuality in relation to the sexual deviations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP SIMONOVAD.2013.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simonova VP.jpgPosudek vedoucího práce457,92 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Simonova OP.jpgPosudek oponenta práce344,57 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Simonova.jpgPrůběh obhajoby práce326 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9084

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.