Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHavlicová, Alexandra
dc.contributor.authorSimonová, Dagmar
dc.contributor.refereePistulková, Alena
dc.date.accepted2013-06-19
dc.date.accessioned2014-02-06T12:48:04Z
dc.date.available2012-01-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:48:04Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier49647
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9084
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá výskytem sexuálních deviací, s nimiž se může člověk setkat v každodenním životě. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na počátky sexuality, její vývoj a sexuologii jako obor. Nalezneme zde popis etiologie sexuálních deviací, sexuální deviace jako takové, jejich charakteristiku a rozdělení dle klasifikace předních českých sexuologů. V neposlední řadě je zmíněna možnosti léčby sexuálních deviantů a její případné následky. Do teoretické části je zařazena i charakteristika osobnosti sexuálních deviantů. Praktická, tedy druhá část za pomoci dotazníkového šetření zkoumá informovanost a pohled veřejnosti ve vztahu k sexualitě a sexuálním úchylkám.cs
dc.format73 s., 5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsexuální deviacecs
dc.subjectparafiliecs
dc.subjectdeviantcs
dc.subjectfalometriecs
dc.subjectochranná léčbacs
dc.subjectkastracecs
dc.titleVýskyt sexuálních deviací v naší společnostics
dc.title.alternativeIncidence of sexual dianc ein our societyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra záchranářství a technických oborůcs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the occurrence of sexual deviance that one may encounter with in everyday life. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the origins of sexuality, its development and sexology as a discipline. We find here a description of the etiology of sexual deviance, sexual deviance, as such, their characterization and classification breakdown by leading Czech sexologists. Last but not least are mentioned the treatment options for sexual deviants and their potential consequences. In the theoretical part are incorporated some personality characteristics of the traits of sexual deviants. The research part includes a questionnaire method and is examining awareness and public perception of the sexuality in relation to the sexual deviations.en
dc.subject.translatedsexual devianceen
dc.subject.translatedparaphiliaen
dc.subject.translateddevianten
dc.subject.translatedphallometryen
dc.subject.translatedprotective treatmenten
dc.subject.translatedcastrationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP SIMONOVAD.2013.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Simonova VP.jpgPosudek vedoucího práce457,92 kBJPEGThumbnail
View/Open
Simonova OP.jpgPosudek oponenta práce344,57 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Simonova.jpgPrůběh obhajoby práce326 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.