Název: Rozdíly v organizačních strukturách základních složek IZS
Další názvy: Differences in the organizational structures of the primary units of the Integrated Rescue System
Autoři: Zechel, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Koudela, Ondřej
Oponent: Sviták, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9088
Klíčová slova: hasičský záchranný sbor;policie;zdravotnická záchranná služba;integrovaný záchranný systém;základní složky;organizační struktura;legislativa
Klíčová slova v dalším jazyce: fire brigade;police;emergency medical service;integrated rescue system;basic components;organizational structure;legislation
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly v organizačních strukturách základních složek IZS. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou rozebrány základní složky IZS a integrovaný záchranný systém samotný. Zmiňujeme zde vznik a historický vývoj těchto složek a IZS, legislativu a organizaci. U zdravotnické záchranné služby je zmíněno i její fungování v zahraničí. Praktická část je zaměřena na současné decentralizované vedení zdravotnické záchranné služby a možnost její centralizace. Zaměřujeme se na výhody, nevýhody a změny, které by případná centralizace přinesla.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with differences in organizational structure of basic components in the Integrate Rescue System. The bachelor thesis is separate to theoretical part and practical part. The theoretical part analyses basic components of the Integrate Rescue System and the Integrate Rescue System itself. The work begins with formation and historical progress of this components and the Integrate Rescue System. Also this part of the work mentions legislation and organization. Furthermore, about it include ambulance system in foreign countries as well. The practical part is focused on currant decentralized management of Emergency Medical Service and the possibility to centralize it. It focused on advantages, disadvantages and changes, which would be brought by the prospective centralization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zechel VP.jpgPosudek vedoucího práce436,04 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Zechel OP.jpgPosudek oponenta práce339,68 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Zechel.jpgPrůběh obhajoby práce310,22 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9088

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.