Title: Rozdíly v organizačních strukturách základních složek IZS
Other Titles: Differences in the organizational structures of the primary units of the Integrated Rescue System
Authors: Zechel, Lukáš
Advisor: Koudela, Ondřej
Referee: Sviták, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9088
Keywords: hasičský záchranný sbor;policie;zdravotnická záchranná služba;integrovaný záchranný systém;základní složky;organizační struktura;legislativa
Keywords in different language: fire brigade;police;emergency medical service;integrated rescue system;basic components;organizational structure;legislation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly v organizačních strukturách základních složek IZS. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou rozebrány základní složky IZS a integrovaný záchranný systém samotný. Zmiňujeme zde vznik a historický vývoj těchto složek a IZS, legislativu a organizaci. U zdravotnické záchranné služby je zmíněno i její fungování v zahraničí. Praktická část je zaměřena na současné decentralizované vedení zdravotnické záchranné služby a možnost její centralizace. Zaměřujeme se na výhody, nevýhody a změny, které by případná centralizace přinesla.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with differences in organizational structure of basic components in the Integrate Rescue System. The bachelor thesis is separate to theoretical part and practical part. The theoretical part analyses basic components of the Integrate Rescue System and the Integrate Rescue System itself. The work begins with formation and historical progress of this components and the Integrate Rescue System. Also this part of the work mentions legislation and organization. Furthermore, about it include ambulance system in foreign countries as well. The practical part is focused on currant decentralized management of Emergency Medical Service and the possibility to centralize it. It focused on advantages, disadvantages and changes, which would be brought by the prospective centralization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
Zechel VP.jpgPosudek vedoucího práce436,04 kBJPEGThumbnail
View/Open
Zechel OP.jpgPosudek oponenta práce339,68 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Zechel.jpgPrůběh obhajoby práce310,22 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9088

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.