Název: Polytrauma v přednemocniční neodkladné péči
Další názvy: Polytrauma in prehospital emergency care
Autoři: Žemlička, Jan
Vedoucí práce/školitel: Lojda, Jiří
Oponent: Hájek, Marcel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9089
Klíčová slova: polytrauma;mnohočetná poranění;zdravotnická záchranná služba;přednemocniční neodkladná péče;ošetření
Klíčová slova v dalším jazyce: polytrauma;multiple injuries;emergency medical services;prehospital emergency care;treatment
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou polytrauma v přednemocniční neodkladné péči. Teoretická část je zaměřena na popis a vysvětlení příčin vzniku polytraumatu, dále na postup ošetření pacienta s mnohočetným poraněním od prvního kontaktu s raněným až po jeho předání do péče zdravotnickému zařízení. V praktické části jsou rozebrány dvě situace související se vznikem polytraumatu, ke kterým došlo za odlišných podmínek s časovým odstupem patnácti let. Podrobný rozbor zásahů zdravotnické záchranné služby umožňuje porovnání obou případů. Provedený výzkum ověřuje stanovené hypotézy na základě dotazníkového šetření, které zjišťuje znalosti studentů druhého a třetího ročníku v této problematice.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor diploma is focused on the issues of multiple-trauma in prehospital emergency care. Theoretical part talks about description and explanation of the multiple-trauma causes, as well as tretment procedure of patient with multiple injuries from the first contact with the wounded after his transfer to medical facility. Practical part deals with two situations with the establishment of multiple-trauma that occurred under different conditions with an interval of fifteen years. Detailed analysis interventions of emergency medical services enables, comparison of the two cases. Performed research verifies the hypothesis based on a survey, which determines the students' knowledge of the second and third grade in this topic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAZ) / Bachelor´s works (DRE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zemlicka VP.jpgPosudek vedoucího práce330,74 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Zemlicka OP.zipPosudek oponenta práce607,28 kBZIPZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Zemlicka.jpgPrůběh obhajoby práce356,83 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9089

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.