Title: Polytrauma v přednemocniční neodkladné péči
Other Titles: Polytrauma in prehospital emergency care
Authors: Žemlička, Jan
Advisor: Lojda, Jiří
Referee: Hájek, Marcel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9089
Keywords: polytrauma;mnohočetná poranění;zdravotnická záchranná služba;přednemocniční neodkladná péče;ošetření
Keywords in different language: polytrauma;multiple injuries;emergency medical services;prehospital emergency care;treatment
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou polytrauma v přednemocniční neodkladné péči. Teoretická část je zaměřena na popis a vysvětlení příčin vzniku polytraumatu, dále na postup ošetření pacienta s mnohočetným poraněním od prvního kontaktu s raněným až po jeho předání do péče zdravotnickému zařízení. V praktické části jsou rozebrány dvě situace související se vznikem polytraumatu, ke kterým došlo za odlišných podmínek s časovým odstupem patnácti let. Podrobný rozbor zásahů zdravotnické záchranné služby umožňuje porovnání obou případů. Provedený výzkum ověřuje stanovené hypotézy na základě dotazníkového šetření, které zjišťuje znalosti studentů druhého a třetího ročníku v této problematice.
Abstract in different language: This bachelor diploma is focused on the issues of multiple-trauma in prehospital emergency care. Theoretical part talks about description and explanation of the multiple-trauma causes, as well as tretment procedure of patient with multiple injuries from the first contact with the wounded after his transfer to medical facility. Practical part deals with two situations with the establishment of multiple-trauma that occurred under different conditions with an interval of fifteen years. Detailed analysis interventions of emergency medical services enables, comparison of the two cases. Performed research verifies the hypothesis based on a survey, which determines the students' knowledge of the second and third grade in this topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Zemlicka VP.jpgPosudek vedoucího práce330,74 kBJPEGThumbnail
View/Open
Zemlicka OP.zipPosudek oponenta práce607,28 kBZIPView/Open
Prubeh obhajoby Zemlicka.jpgPrůběh obhajoby práce356,83 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.