Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMalán, Alexandercs
dc.contributor.authorJouzková, Terezacs
dc.contributor.refereeSchmiedhuber, Petrcs
dc.date.accepted2013-06-19cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:48:24Z
dc.date.available2012-01-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:48:24Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-29cs
dc.identifier49661cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9094
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tématem význam PET/CT u neoplázií urogenitálního traktu. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuji jednotlivé karcinomy urogenitálního traktu. Zabývám se jejich epidemiologií, etiologií, příznaky, diagnostikou a léčbou. Dále se věnuji obsáhlé kapitole PET/CT, kde popisuji samotné vyšetření a jednotlivá indikační kritéria. Praktická část se zabývá rozborem kazuistik pacientů postižených karcinomy urogenitálního traktu, kteří podstoupili PET/CT vyšetření.cs
dc.format63 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectkarcinomy urogenitálního traktucs
dc.subjectPET/CTcs
dc.subjectultrasonografiecs
dc.subjectvýpočetní tomografiecs
dc.titleVýznam PET/CT u neoplazií urogenitálního traktucs
dc.title.alternativeThe importance of PET/CT in the urogenital tract neoplasiaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra záchranářství a technických oborůcs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the role of PET / CT in the urogenital tract neoplasia. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes various cancers urogenital tract. Deal with their epidemiology, etiology, symptoms, diagnosis and treatment. Then I write an extensive chapter PET / CT, which describes itself examination and individual indication criteria. The practical part deals with the case histories of patients affected by cancer of the urogenital tract who underwent PET / CT examination.en
dc.subject.translatedcarcinomas of the urogenital tracten
dc.subject.translatedPET/CTen
dc.subject.translatedultrasonographyen
dc.subject.translatedcomputed tomographyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Jouzkova VP.jpgPosudek vedoucího práce362 kBJPEGThumbnail
View/Open
Jouzkova OP.jpgPosudek oponenta práce354,11 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Jouzkova.jpgPrůběh obhajoby práce314,21 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.