Název: Periradikulární terapie pod CT kontrolou
Další názvy: Periradicular therapy under CT guidance
Autoři: Koranda, Štěpán
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Andrea
Oponent: Adámková, Jindřiška
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9097
Klíčová slova: periradikulární terapie;výpočetní tomografie;obstřik;bederní páteř;vertebrogenní kořenový syndrom;kořen míšního nervu;anestetikum;kortikosteroid;jódová kontrastní látka;protruze;herniace;zúžení intervertebrálních otvorů;stenóza páteřního kanálu;spondylolistéza;pooperační fibróza
Klíčová slova v dalším jazyce: periradicular therapy;computed tomography;injections;lumbar spine;vertebrogenic root syndrome;root of spinal nerve;anesthetics;corticosteroid;iodine contrast substance;protrusion;herniation;narrowing of intervertebral space;spinal canal stenosis;spondylolisthesis;postoperative fibrosis
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na periradikulární terapii pod CT kontrolou, která je jednou z možných metod léčby vertebrogenních kořenových syndromů. V teoretické části je popsána anatomie bederní páteře, míšních nervů a autonomního nervového systému. Dále se věnuji indikacím a kontraindikacím k uvedenému výkonu, přístrojovému vybavení a popisu vlastní metody. V praktické části uvádím kazuistiky pacientů, kteří byli indikováni k cílenému obstřiku za CT navigace. Výsledkem práce je, že periradikulární terapie pod CT kontrolou se stává ve většině případů přínosem v léčbě vertebrogenních kořenových syndromů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the periradicular therapy under CT guidance, which is one of the potential methods of treatment of vertebrogenic root syndromes. A theoretical part describes anatomy of the lumbar spine, the spinal nerves and the autonomic nervous system. Then this part is aimed at description, indications and contraindications, equiment necessary for this method. The practical part comprises the case histories of the patiens who were indicated for targeted injections under the CT navigation. The result of this thesis is: in most cases the periradicular therapy under CT guidance brings benefit in the treatment of vertebrogenic root syndromes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc finalni.pdfPlný text práce4,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koranda VP.jpgPosudek vedoucího práce430,5 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Koranda OP.jpgPosudek oponenta práce375,92 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Koranda.jpgPrůběh obhajoby práce353,58 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9097

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.