Název: Význam CT při řešení některých diagnostických problémů v osteologii
Další názvy: The importance of CT in solving some diagnostic problems in osteology
Autoři: Váchalová, Radka
Vedoucí práce/školitel: Kott, Otto
Oponent: Kott, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9102
Klíčová slova: osteoporóza;kostní tkáň;minerální denzita;resorpce;osteodenzitometrie;zlomeniny;absorpciometrie;výpočetní tomografie
Klíčová slova v dalším jazyce: osteoporosis;bone tissue;mineral density;bone resorption;osteodensitometry;fractures;absorptiometry;computed tomography
Abstrakt: Práce je zaměřena na nejčastější a nejzávažnější problém dnešní moderní doby v osteologii, kterým je osteoporóza. Teoretická část popisuje anatomii a metabolismus kostní tkáně, závažnost osteoporózy u mužů a žen, její terapii a především její diagnostiku. V praktické části jsou prezentovány kazuistiky pacientů trpících touto nemocí, které poskytla Osteologická ambulance Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on the most common and most serious problem in today's modern age osteology, which is osteoporosis. The theoretical part describes the anatomy and metabolism of bone tissue, the severity of osteoporosis in men and women, the therapy and especially its diagnosis. In the practical part are presented case reports of patients suffering from this disease, provided by Osteological ambulance of Masaryk Hospital in Usti nad Labem.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAZ) / Bachelor´s works (DRE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP HOTOVA vachalova.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vachalova VP.jpgPosudek vedoucího práce376,98 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Vachalova OP.jpgPosudek oponenta práce287,9 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Vachalova.jpgPrůběh obhajoby práce345,8 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9102

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.