Title: Význam CT při řešení některých diagnostických problémů v osteologii
Other Titles: The importance of CT in solving some diagnostic problems in osteology
Authors: Váchalová, Radka
Advisor: Kott, Otto
Referee: Kott, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9102
Keywords: osteoporóza;kostní tkáň;minerální denzita;resorpce;osteodenzitometrie;zlomeniny;absorpciometrie;výpočetní tomografie
Keywords in different language: osteoporosis;bone tissue;mineral density;bone resorption;osteodensitometry;fractures;absorptiometry;computed tomography
Abstract: Práce je zaměřena na nejčastější a nejzávažnější problém dnešní moderní doby v osteologii, kterým je osteoporóza. Teoretická část popisuje anatomii a metabolismus kostní tkáně, závažnost osteoporózy u mužů a žen, její terapii a především její diagnostiku. V praktické části jsou prezentovány kazuistiky pacientů trpících touto nemocí, které poskytla Osteologická ambulance Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Abstract in different language: The work is focused on the most common and most serious problem in today's modern age osteology, which is osteoporosis. The theoretical part describes the anatomy and metabolism of bone tissue, the severity of osteoporosis in men and women, the therapy and especially its diagnosis. In the practical part are presented case reports of patients suffering from this disease, provided by Osteological ambulance of Masaryk Hospital in Usti nad Labem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP HOTOVA vachalova.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Vachalova VP.jpgPosudek vedoucího práce376,98 kBJPEGThumbnail
View/Open
Vachalova OP.jpgPosudek oponenta práce287,9 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Vachalova.jpgPrůběh obhajoby práce345,8 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.