Title: Úloha radiologického asistenta při diagnostické koronografii a eventuální následné intervenci věnčitých tepen
Other Titles: The role of diagnostic radiology assistant at coronography and any subsequent intervention, coronary artery disease.
Authors: Vykoupil, Milan
Advisor: Šmíd, Michal
Referee: Pavlíková, Lada
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9104
Keywords: angina pectoris;angiografie;ateroskleróza;diagnostická koronografie;ischemická choroba srdeční;ischemie;katetrizace;kontrastní látka;radiologický asistent;stenóza;stent;tachykardie;věnčité tepny
Keywords in different language: angina pectoris;angiography;atherosclerosis;diagnostic angiography;coronary artery disease;ischemia;catheterization;contrast agent;radiology assistant;stenosis;stent;tachycardia;coronary artery
Abstract: V teoretické části bakalářské práce nejdříve popisujeme historií angiografie a poté i diagnostické koronografie, kde jsme se diagnostické i intervenční metody pokusili demonstrovat na příkladu diagnostikování a léčení ICHS. Současně s tím jsme definovali obecné i rozšířené pravomoci RAS, jejichž součástí je i případný podíl radiologického asistenta při diagnostických a intervenčních výkonech. Konkrétní podíl RAS na uvedených výkonech tvoří závěr teoretické částí bakalářské práce. V praktické části vyhodnocujeme provedený kvantitativní výzkum dotazníkovou metodou, kde se zabýváme uplatněním radiologického asistenta při diagnostické koronografii a intervenci věnčitých tepen. Součástí tohoto hodnocení je i posouzení, zda byly splněny hlavní cíle bakalářské práce a ověření pravdivosti stanovených hypotéz. V závěru práce konstatujeme dosažení všech zvolených cílů, ale potvrzení jen části definovaných hypotéz, kde nejvýznamnějším zjištěním je fakt, že RAS provádí na kardiologických pracovištích 1. asistenci lékaři pouze ve dvou případech z 20 oslovených respondentů, respektive z 15 vyhodnotitelných odpovědí těchto respondentů, což je zhruba 13 % oproti očekávanému 100% předpokladu.
Abstract in different language: The theoretical part of the paper first describes the history and then angiography and diagnostic angiography, where we examine the diagnostic and intervention methods as we attempt to demonstrate the example of the diagnosis and treatment of CHD. At the same time, we define the general powers and extended RAS, which includes the contribution of any radiological assistance during diagnostic and interventional procedures. The specific contribution of RAS on this performance concludes the theoretical part of the thesis. In the practical part, we analyse the results from the questionnaire survey conducted as quantitative research, which deals with the application of radiological assistance during diagnostic coronary angiography and coronary intervention. Part of this evaluation is to assess whether the objectives have been completed thesis and verify the truthfulness of the hypotheses. In conclusion, we note the achievement of all selected targets, but only in confirmation of the hypotheses presented. One of the most important findings is that RAS performed in the first cardiac work assisted physicians in only two of the 20 respondents - for which there were 15 evaluable responses - corresponding to 13% compared to the expected 100% assumption.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Uloha radiologickeho asistenta pri diagnosticke koronografii a eventuelni nasledne intervenci vencitych tepen.pdfPlný text práce988,38 kBAdobe PDFView/Open
Vykoupil VP.pdfPosudek vedoucího práce321,88 kBAdobe PDFView/Open
Vykoupil OP.jpgPosudek oponenta práce340,82 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Vykoupil.jpgPrůběh obhajoby práce371,73 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.