Název: Skórovací systémy používané v PNP a NNP
Další názvy: Scoring systems used in prehospital emergency care and hospital emergency care
Autoři: Salcman, Václav
Vedoucí práce/školitel: Pfefferová, Eva
Oponent: Pistulková, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9105
Klíčová slova: skórovací systémy;škály;hodnotící systémy;přednemocniční neodkladná péče;nemocniční neodkladná péče;zdravotnický záchranář
Klíčová slova v dalším jazyce: scoring systems;scales;rating systems;prehospital emergency care;hospital emergency care;paramedic
Abstrakt: Tato práce se zabývá skórovacími systémy, které jsou používány v prostředí PNP a NNP. Teoretická část je zaměřena na skórovací systémy samotné, jejich vznik, jejich rozdělení a předpokládané využití v praxi. Součástí teoretické části je také platná legislativa k 20. 3. 2013 v oblasti kompetencí a podmínek pro vzdělávání zdravotnického záchranáře. V praktické části představujeme vlastní výzkum, jehož cílem bylo zmonitorovat využití těchto systémů ve zdravotnické praxi ČR. Výzkum probíhal v obou definovaných prostředích, tedy PNP i NNP.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with scoring systems used in environment of prehospital emergency care and hospital emergency care. Theoretic part is focused on the scoring systems. More on its origin, partition and its hypothetical use in practice. The valid legislative of the Czech republic to the date of 20. 3. 2013 in cases of competence and education of paramedics is included too. In practical part we are introducing our research, which purpose was to find out the use of this systems in health-care practice of Czech republic. Research took place in both environments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Vaclav Salcman 25.3.2013.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Salcman VP.jpgPosudek vedoucího práce358,74 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Salcman OP.jpgPosudek oponenta práce398,19 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Salcman.jpgPrůběh obhajoby práce311,79 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9105

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.