Title: Dietní postupy a jejich vliv na zdraví
Other Titles: Dietary procedures and their influence on health
Authors: Bezerétiová, Helena
Advisor: Luhanová, Lenka
Referee: Hejdová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9107
Keywords: dietní postupy;diet;doplněk stravy;redukční dietní postupy;rizika dietních postupů;sportovní dietní postupy;základní složky potravy
Keywords in different language: dietary procedures;diet;food supplement;reduction diets procedures;risks of dietary procedures;sports dietary procedures;basic food components
Abstract: Práce se zabývá problematikou dietních postupů a jejich vlivem na zdraví. Obsahuje kapitoly o základních složkách potravy, doplňcích stravy, redukčních a sportovních dietních postupech a vybraná onemocnění plynoucí z nesprávně volených dietních postupů. V praktické části práce upozorňuje na rizikové dietní postupy osob navštěvující posilovny fitness center v Plzni, užívání doplňků stravy bez konzultace s odborníky a nízkou míru informovanosti o negativních účincích užívaných doplňků stravy.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of dietary procedures and their influence on health. It contains chapters about the essential food ingredients, food supplements, reducing procedures, sport dietary procedures and some of the diseases arising from incorrectly chosen dietary procedures. In the practical part of the thesis it draws attention to the risky dietary procedures of people visiting the gym fitness centers in Pilsen, appropriate use of food supplements without consulting it with experts and low level of awareness about using these food supplements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dietni postupy_BP_Bezeretiova2013.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Bezeretiova VP.jpgPosudek vedoucího práce485,15 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bezeretiova OP.zipPosudek oponenta práce586,73 kBZIPView/Open
Obhajoba BP Bezeretiova.jpgPrůběh obhajoby práce326,46 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.