Název: Dietní postupy a jejich vliv na zdraví
Další názvy: Dietary procedures and their influence on health
Autoři: Bezerétiová, Helena
Vedoucí práce/školitel: Luhanová, Lenka
Oponent: Hejdová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9107
Klíčová slova: dietní postupy;diet;doplněk stravy;redukční dietní postupy;rizika dietních postupů;sportovní dietní postupy;základní složky potravy
Klíčová slova v dalším jazyce: dietary procedures;diet;food supplement;reduction diets procedures;risks of dietary procedures;sports dietary procedures;basic food components
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou dietních postupů a jejich vlivem na zdraví. Obsahuje kapitoly o základních složkách potravy, doplňcích stravy, redukčních a sportovních dietních postupech a vybraná onemocnění plynoucí z nesprávně volených dietních postupů. V praktické části práce upozorňuje na rizikové dietní postupy osob navštěvující posilovny fitness center v Plzni, užívání doplňků stravy bez konzultace s odborníky a nízkou míru informovanosti o negativních účincích užívaných doplňků stravy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issue of dietary procedures and their influence on health. It contains chapters about the essential food ingredients, food supplements, reducing procedures, sport dietary procedures and some of the diseases arising from incorrectly chosen dietary procedures. In the practical part of the thesis it draws attention to the risky dietary procedures of people visiting the gym fitness centers in Pilsen, appropriate use of food supplements without consulting it with experts and low level of awareness about using these food supplements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dietni postupy_BP_Bezeretiova2013.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bezeretiova VP.jpgPosudek vedoucího práce485,15 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Bezeretiova OP.zipPosudek oponenta práce586,73 kBZIPZobrazit/otevřít
Obhajoba BP Bezeretiova.jpgPrůběh obhajoby práce326,46 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9107

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.