Title: Vliv výživy na vznik obezity u dětí na základních školách
Other Titles: Effect of nutrition on obesity among children in primary schools
Authors: Brinzová, Jaroslava
Advisor: Luhanová, Lenka
Referee: Hejdová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9108
Keywords: obezita;výživa;děti;školní;zdravá výživa;pitný režim;poruchy příjmu potravy
Keywords in different language: obesity;nutrition;children;school;health food;drinks;eating disorders
Abstract: Tato bakalářská práce na téma "Vliv výživy na vznik obezity u dětí na základních školách" je zaměřena na stravovací návyky u dětí na základních školách. V teoretické části charakterizuji výživu, základní živiny, pitný režim a diferenciaci stravy dle věkových skupin.Dále se zde věnuji obezitě, jejím typům, příčinám, zdravotním komplikacím a její prevenci. V praktické části zjišťuji stravovací návyky u dětí. Zkoumám míru výskytu nadváhy u dětí na vybraných základních školách. Dále zjišťuji, zda má na stravování dětí vliv i jejich rodina.
Abstract in different language: This thesis "Effect of nutrition on obesity among children in primary school" is focused on the eating habits of cildren in primary schools. In the theoretical part there is description of terms such as nutrition, essential nutrients, hydration and diet differentiated accordingly to age groups. Furthermore, there is definiton of obesity, its types, causes, medical complications and its prevention. In the practical part I´m exploring eating habits of children. I examine the prevalence of overweight among children. I also concentrate on effect of the diet in children´s family on child´s eating habits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Brinzova.pdfPlný text práce8,67 MBAdobe PDFView/Open
Brinzova VP.jpgPosudek vedoucího práce514,24 kBJPEGThumbnail
View/Open
Brinzova OP.zipPosudek oponenta práce540,67 kBZIPView/Open
Obhajoba BP Brinzova.jpgPrůběh obhajoby práce352,15 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.