Název: Vliv výživy na vznik obezity u dětí na základních školách
Další názvy: Effect of nutrition on obesity among children in primary schools
Autoři: Brinzová, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Luhanová, Lenka
Oponent: Hejdová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9108
Klíčová slova: obezita;výživa;děti;školní;zdravá výživa;pitný režim;poruchy příjmu potravy
Klíčová slova v dalším jazyce: obesity;nutrition;children;school;health food;drinks;eating disorders
Abstrakt: Tato bakalářská práce na téma "Vliv výživy na vznik obezity u dětí na základních školách" je zaměřena na stravovací návyky u dětí na základních školách. V teoretické části charakterizuji výživu, základní živiny, pitný režim a diferenciaci stravy dle věkových skupin.Dále se zde věnuji obezitě, jejím typům, příčinám, zdravotním komplikacím a její prevenci. V praktické části zjišťuji stravovací návyky u dětí. Zkoumám míru výskytu nadváhy u dětí na vybraných základních školách. Dále zjišťuji, zda má na stravování dětí vliv i jejich rodina.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis "Effect of nutrition on obesity among children in primary school" is focused on the eating habits of cildren in primary schools. In the theoretical part there is description of terms such as nutrition, essential nutrients, hydration and diet differentiated accordingly to age groups. Furthermore, there is definiton of obesity, its types, causes, medical complications and its prevention. In the practical part I´m exploring eating habits of children. I examine the prevalence of overweight among children. I also concentrate on effect of the diet in children´s family on child´s eating habits.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAZ) / Bachelor´s works (DRE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Brinzova.pdfPlný text práce8,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brinzova VP.jpgPosudek vedoucího práce514,24 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Brinzova OP.zipPosudek oponenta práce540,67 kBZIPZobrazit/otevřít
Obhajoba BP Brinzova.jpgPrůběh obhajoby práce352,15 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9108

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.