Title: Vakuová biopsie prsu pomocí mammotomu
Other Titles: Vacuum breast biopsy with mammotome
Authors: Bolehovská, Petra
Advisor: Adámková, Jindřiška
Referee: Svobodová, Andrea
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9115
Keywords: prsní žláza;mammotom;biopsie;mamografický screening;onemocnění;mamograf;karcinom prsu
Keywords in different language: mammary gland;mammotome;biopsy;mammography screening;disease;mamograf;breast cancer
Abstract: Tato bakalářská práce na téma Vakuová biopsie prsu pomocí mammotomu se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsem se zaměřila na onemocnění, která mohou postihnout prsní žlázu a jejich diagnostiku. Dále je popsána anatomie a typologie prsní žlázy. V praktické části předkládám kazuistiky pacientek, které podstoupily toto vyšetření, a snažím se zjistit úlohu vakuové biopsie prsu při diagnostice chorob prsní žlázy.
Abstract in different language: This thesis on theme Vacuated breast biopsy with mammotome consists of practical and teoretical parts. In the teoretical part, I focused on disease that can affect mammary gland and diagnosis. Further describes anatomy of the mammary gland and typology. In the practical part, I presenting a case study of patiens who underwent this examination and I´m trying to figure out the role of vacuated breast biopsy with mammotome in the diagnosis of disease on mammary gland.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 1 pdf.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Bolehovska VP.jpgPosudek vedoucího práce415,04 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bolehovska OP.jpgPosudek oponenta práce426,52 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Bolehovska.jpgPrůběh obhajoby práce359,17 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.