Název: Vakuová biopsie prsu pomocí mammotomu
Další názvy: Vacuum breast biopsy with mammotome
Autoři: Bolehovská, Petra
Vedoucí práce/školitel: Adámková, Jindřiška
Oponent: Svobodová, Andrea
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9115
Klíčová slova: prsní žláza;mammotom;biopsie;mamografický screening;onemocnění;mamograf;karcinom prsu
Klíčová slova v dalším jazyce: mammary gland;mammotome;biopsy;mammography screening;disease;mamograf;breast cancer
Abstrakt: Tato bakalářská práce na téma Vakuová biopsie prsu pomocí mammotomu se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsem se zaměřila na onemocnění, která mohou postihnout prsní žlázu a jejich diagnostiku. Dále je popsána anatomie a typologie prsní žlázy. V praktické části předkládám kazuistiky pacientek, které podstoupily toto vyšetření, a snažím se zjistit úlohu vakuové biopsie prsu při diagnostice chorob prsní žlázy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis on theme Vacuated breast biopsy with mammotome consists of practical and teoretical parts. In the teoretical part, I focused on disease that can affect mammary gland and diagnosis. Further describes anatomy of the mammary gland and typology. In the practical part, I presenting a case study of patiens who underwent this examination and I´m trying to figure out the role of vacuated breast biopsy with mammotome in the diagnosis of disease on mammary gland.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP 1 pdf.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bolehovska VP.jpgPosudek vedoucího práce415,04 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Bolehovska OP.jpgPosudek oponenta práce426,52 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Bolehovska.jpgPrůběh obhajoby práce359,17 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9115

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.