Název: Zobrazovací metody krční páteře
Další názvy: Imaging methods of the cervical spine
Autoři: Bureš, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Adámková, Jindřiška
Oponent: Svobodová, Andrea
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9116
Klíčová slova: krční páteř;zobrazovací metody;rentgen;radiologický asistent;kontrastní látka;obratel
Klíčová slova v dalším jazyce: cervical spine;imaging methods;X-ray;radiology assistant;contrast agent;vertebra
Abstrakt: Tato bakalářská práce na téma zobrazovací metody krční páteře se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je popisována problematika krční páteře, a to především její funkce, anatomie, biomechanika a rozsáhlá patologie. Dále seznamuje s jednotlivými radiologickými zobrazovacími metodami, které jsou používány v diagnostice onemocnění krční páteře. V praktické části jsou formou kvalitativního výzkumu zpracovány kazuistiky klientů Klatovské nemocnice, a.s. s onemocněním krční páteře. Respondenti jsou vybráni z chirurgického a neurologického oddělení. Z těchto kazuistik je zjišťována četnost jednotlivých vyšetření, prvotní vyšetřovací metody k diagnostice a zároveň metody určující definitivní diagnózu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis with topic ?Imaging methods of cervical spine? consists of theoretical and practical part. In theoretical part there is described issue of cervical spine, especially function, anatomy, biomechanics and extensive pathology. Moreover, it introduces with individual radiological imaging methods which are used in diagnosis of cervical spine diseases. Practical part contains case reports of patients in Klatovská nemocnice a.s. with cervical spine diseases processed via qualitative research. Respondents were chose from surgery and neurological department. Frequency of examinations, prime investigating methods for diagnosis and also methods determining final diagnosis are determined from that case reports.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAZ) / Bachelor´s works (DRE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Jiri Bures.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bures VP.jpgPosudek vedoucího práce390,09 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Bures OP.zipPosudek oponenta práce652,89 kBZIPZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Bures.jpgPrůběh obhajoby práce366,75 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9116

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.