Title: Zobrazovací metody krční páteře
Other Titles: Imaging methods of the cervical spine
Authors: Bureš, Jiří
Advisor: Adámková, Jindřiška
Referee: Svobodová, Andrea
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9116
Keywords: krční páteř;zobrazovací metody;rentgen;radiologický asistent;kontrastní látka;obratel
Keywords in different language: cervical spine;imaging methods;X-ray;radiology assistant;contrast agent;vertebra
Abstract: Tato bakalářská práce na téma zobrazovací metody krční páteře se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je popisována problematika krční páteře, a to především její funkce, anatomie, biomechanika a rozsáhlá patologie. Dále seznamuje s jednotlivými radiologickými zobrazovacími metodami, které jsou používány v diagnostice onemocnění krční páteře. V praktické části jsou formou kvalitativního výzkumu zpracovány kazuistiky klientů Klatovské nemocnice, a.s. s onemocněním krční páteře. Respondenti jsou vybráni z chirurgického a neurologického oddělení. Z těchto kazuistik je zjišťována četnost jednotlivých vyšetření, prvotní vyšetřovací metody k diagnostice a zároveň metody určující definitivní diagnózu.
Abstract in different language: This bachelor thesis with topic ?Imaging methods of cervical spine? consists of theoretical and practical part. In theoretical part there is described issue of cervical spine, especially function, anatomy, biomechanics and extensive pathology. Moreover, it introduces with individual radiological imaging methods which are used in diagnosis of cervical spine diseases. Practical part contains case reports of patients in Klatovská nemocnice a.s. with cervical spine diseases processed via qualitative research. Respondents were chose from surgery and neurological department. Frequency of examinations, prime investigating methods for diagnosis and also methods determining final diagnosis are determined from that case reports.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jiri Bures.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Bures VP.jpgPosudek vedoucího práce390,09 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bures OP.zipPosudek oponenta práce652,89 kBZIPView/Open
Prubeh obhajoby Bures.jpgPrůběh obhajoby práce366,75 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.