Title: Problematika kategorizace prací, registr kategorizace prací a jeho využití v Plzeňském kraji
Other Titles: Problems of Jobs´ Categorization , Registry of Jobs´ Categorization and its use in Pilsen Region
Authors: Hegerová, Jana
Advisor: Sojka, Oldřich
Referee: Klepáč, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9122
Keywords: kategorizace práce;pracovní rizika;hodnocení zdravotních rizik
Keywords in different language: work categorization;working risks;assessment of health risk
Abstract: V teoretické části se zabývám problematikou ochrany veřejného zdraví a zavedením informačních systémů ve zdravotnictví. Hlouběji se pak zabývám ochranou zdraví při práci a s tím souvisejícími povinnostmi, jako je vyhledávání rizik na pracovišti a kategorizace prací. Dále se zaměřuji na informační systém hygienické služby KaPr a na legislativní problematiku v této oblasti. Ve výzkumné části se zaměřuji na znalost této problematiky u široké veřejnosti (zaměřila jsem se na fyzické osoby podnikající) a práci s informačním systémem KaPr (promítnutí změn v legislativě na počty vydaných rozhodnutí ke kategorizaci prací).
Abstract in different language: In the theoretical part of my thesis I am engaged in the protection and safety of the public health at work and launching of information´s systems in the Health service. In details I concentrate on the protection and safety at work and on all the other obligations connected with it, as there are the fidings of risks at working spaces and jobs´ categorization. In the further theoretical part of my thesis I focuse on information system of KAPR hygienical service and legislative problems in this sphere. In the research part I focused on the knowledge of this issue in the public (I focused on free-licence persons) and on the KaAPr information system work (including changes in the legislative system of numbers of issued laws for jobs´categorization).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jana Hegerova.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Hegerova VP.zipPosudek vedoucího práce766,8 kBZIPView/Open
Hegerova OP.jpgPosudek oponenta práce485,34 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Hegerova.jpgPrůběh obhajoby práce333,54 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.