Název: Problematika kategorizace prací, registr kategorizace prací a jeho využití v Plzeňském kraji
Další názvy: Problems of Jobs´ Categorization , Registry of Jobs´ Categorization and its use in Pilsen Region
Autoři: Hegerová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Sojka, Oldřich
Oponent: Klepáč, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9122
Klíčová slova: kategorizace práce;pracovní rizika;hodnocení zdravotních rizik
Klíčová slova v dalším jazyce: work categorization;working risks;assessment of health risk
Abstrakt: V teoretické části se zabývám problematikou ochrany veřejného zdraví a zavedením informačních systémů ve zdravotnictví. Hlouběji se pak zabývám ochranou zdraví při práci a s tím souvisejícími povinnostmi, jako je vyhledávání rizik na pracovišti a kategorizace prací. Dále se zaměřuji na informační systém hygienické služby KaPr a na legislativní problematiku v této oblasti. Ve výzkumné části se zaměřuji na znalost této problematiky u široké veřejnosti (zaměřila jsem se na fyzické osoby podnikající) a práci s informačním systémem KaPr (promítnutí změn v legislativě na počty vydaných rozhodnutí ke kategorizaci prací).
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part of my thesis I am engaged in the protection and safety of the public health at work and launching of information´s systems in the Health service. In details I concentrate on the protection and safety at work and on all the other obligations connected with it, as there are the fidings of risks at working spaces and jobs´ categorization. In the further theoretical part of my thesis I focuse on information system of KAPR hygienical service and legislative problems in this sphere. In the research part I focused on the knowledge of this issue in the public (I focused on free-licence persons) and on the KaAPr information system work (including changes in the legislative system of numbers of issued laws for jobs´categorization).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAZ) / Bachelor´s works (DRE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jana Hegerova.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hegerova VP.zipPosudek vedoucího práce766,8 kBZIPZobrazit/otevřít
Hegerova OP.jpgPosudek oponenta práce485,34 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Obhajoba BP Hegerova.jpgPrůběh obhajoby práce333,54 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9122

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.