Title: Vliv stresových situací na výživové zvyklosti studentů vysokých škol.
Other Titles: The effects of stressful situations on the nourishment habits of university students.
Authors: Norková, Eliška
Advisor: Luhanová, Lenka
Referee: Hejdová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9123
Keywords: prevence;stravovací návyky;stres;vysokoškolské studium;výživa;zdraví
Keywords in different language: prevention;eating habits;stress;university studies;nourishment;health
Abstract: Práce je zaměřena na změny ve stravování, ke kterým se uchylují studenti vysokých škol pod vlivem psychické zátěže. Přináší ucelené informace o problematice stresu a výživě. Upozorňuje zejména na chyby, kterých se studenti dopouštějí v období pro ně nejvíce stresujícím ? ve zkouškovém období. Odpovídá na otázku, jak se tyto chyby mohou podepsat na jejich zdraví. Součástí je také popis významu správných stravovacích návyků a životního stylu v životě vysokoškoláka a nechybí ani doporučení, jak je možné stresu čelit pomocí racionální stravy a přírodních zdrojů.
Abstract in different language: The thesis focuses on dietary changes which university students make under the influence of psychological stress. It provides comprehensive information on the issues of stress and nutrition. It draws attention to the mistakes made during the most stressful period ? during the exam period. It answers the question of how these mistakes impact on students? health. The thesis explains the importance of good eating habits and lifestyle and it contains also recommendations of how to deal with stress through rational diet and natural resources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_norkova_final_cd.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Norkova VP.jpgPosudek vedoucího práce489,41 kBJPEGThumbnail
View/Open
Norkova OP.zipPosudek oponenta práce481,41 kBZIPView/Open
Obhajoba BP Norkova.jpgPrůběh obhajoby práce325,05 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9123

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.