Název: Vliv stresových situací na výživové zvyklosti studentů vysokých škol.
Další názvy: The effects of stressful situations on the nourishment habits of university students.
Autoři: Norková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Luhanová, Lenka
Oponent: Hejdová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9123
Klíčová slova: prevence;stravovací návyky;stres;vysokoškolské studium;výživa;zdraví
Klíčová slova v dalším jazyce: prevention;eating habits;stress;university studies;nourishment;health
Abstrakt: Práce je zaměřena na změny ve stravování, ke kterým se uchylují studenti vysokých škol pod vlivem psychické zátěže. Přináší ucelené informace o problematice stresu a výživě. Upozorňuje zejména na chyby, kterých se studenti dopouštějí v období pro ně nejvíce stresujícím ? ve zkouškovém období. Odpovídá na otázku, jak se tyto chyby mohou podepsat na jejich zdraví. Součástí je také popis významu správných stravovacích návyků a životního stylu v životě vysokoškoláka a nechybí ani doporučení, jak je možné stresu čelit pomocí racionální stravy a přírodních zdrojů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on dietary changes which university students make under the influence of psychological stress. It provides comprehensive information on the issues of stress and nutrition. It draws attention to the mistakes made during the most stressful period ? during the exam period. It answers the question of how these mistakes impact on students? health. The thesis explains the importance of good eating habits and lifestyle and it contains also recommendations of how to deal with stress through rational diet and natural resources.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC_norkova_final_cd.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Norkova VP.jpgPosudek vedoucího práce489,41 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Norkova OP.zipPosudek oponenta práce481,41 kBZIPZobrazit/otevřít
Obhajoba BP Norkova.jpgPrůběh obhajoby práce325,05 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9123

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.